torsdag, mars 29, 2007

Sjukvården kan effektiviseras

Det finns möjligheter och olika sätt att göra vår sjukvård effektivare. Det har Landstinget Halland visat. Man samlade för några år sedan alla servicefunktioner i en förvaltning, Landstingsservice. Detta har varit mycket lyckosamt och det har sparats mycket pengar som kommit själva vården till del.

Jag sitter ju i styrelsen för Landstingsservice och en av de frågor jag driver är just effektivare sjukvård. Se min hemsida www.folkpartiet.se/rydfeldt.
Jag har varit med och arbetat fram den motion som Folkpartiets landstingsgrupp la idag som innebär att vi skall försöka att även samarbeta med kommunerna i Halland och Region Halland.

Motion ang. samverkan med kommunerna och regionen.
Samlandet av funktioner som varuförsörjning, städ, teknisk service, transport, vaktmästeri, kost och telefoni i Landstingsservice har varit framgångsrikt. Verksamheten har effektiviserats vilket inneburit lägre priser för brukarna och även återbetalning av medel genom en bonus.

Dessa effektiviseringar har resulterat i att sjukhus och vårdcentraler kunnat slussa över pengar från servicefunktioner till vården.

Folkpartiets uppfattning är att man skall gå vidare och se om det går att samverka mellan landstinget, kommunerna och Region Halland i främst servicefunktioner.

Kan man ha samma växel ute i kommunerna? Kan man samordna kosten? Finns det vinster att samordna städ, teknisk försörjning och transporter?

Finns det nya områden att samordna? Kanske man bara skall ha ett lönekontor i hela länet?

Vi är medvetna om att det finns tekniska hinder i vissa fall. Man har olika säkerhetsnivåer, olika programvaror osv.

Det finns olika sätt att samverka. Det kan vara i ett enskilt projekt såsom samverkan som sker idag mellan Landstinget Halland och Halmstads kommun när det gäller telefoni.

Man kan också tänka sig en gemensam Servicenämnd. Precis som vi idag har gemensam Hjälpmedelsnämnd. Ett annat alternativ kan vara gemensamt servicebolag. Vi tar inte ställning till vilken form som är bäst.

Landstingsstyrelsen bör få i uppdrag att kontakta länets kommuner och Region Halland och undersöka intresset får samverkan.

Förhoppningsvis kan detta resultera i att en arbetsgrupp kan startas upp för att hitta samordningsfördelar.

Yrkande:

att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att undersöka möjligheten till samverkan mellan länets kommuner, landstinget och regionen i första hand servicefrågor i enlighet med motionens intentioner.

För Folkpartiets landstingsgrupp


Bengt Eliasson
Gruppledare

onsdag, mars 28, 2007

Enkelt att skatteplanera bort förmögenhetsskatten

Förmögenhetsskatten har varit en feltänkt skatt. Den har fått konstiga konsekvenser och då har undantag införts. Enligt besked från alliansen i Dagens Nyheter idag så avskaffas skatten.

Stefan Persson, en av Sveriges rikaste människor, behöver inte betala förmögenhetsskatt på sina HM aktier. Det är ett resultat av personer med stora förmögenheter, ofta i börsbolag, flyttade ut från Sverige pga. förmögenhetsskatten.

För att locka dem tillbaka gjordes detta undantag. Dessutom kan de flesta med stora förmögenheter planera bort förmögenhetsskatten.

Ta den så kallade Lex Uggla. Denna regel, döpt efter rockartisten Magnus Uggla, innebär att om man äger ett bolag som går bra och har stora vinster. Låter dem sedan stanna kvar i bolaget för att på sikt investera i något, så kan ägaren, privatpersonen, helt plötsligt få betala förmögenhetsskatt på dessa pengar som finns i bolaget.

Nya regeringen tog bort Lex Uggla från 2007 men för den som planerat lite har det varit möjligt att slippa drabbas av Lex Uggla. För om man sysslat med värdepappershandel till viss omfattning har det varit möjligt att slippa skatten. Och då inte bara att man äger aktier eller köper en enstaka aktie utan det har krävts viss omfattning av handeln.

Men för de som planerar sin ekonomi har det ju varit möjligt att bedriva handel så att man uppfyller detta villkor och därmed slippa skatten.

Ett annat sätt att slippa eller minska skatten har varit att köpa en bostadsrätt och låna till insatsen. Bostadsrätter har ofta ett lågt förmögenhetsvärde eller inget alls. Värdet på bostadsrätten räknas utifrån föreningens förmögenhet inte efter värdet på bostadsrätten. Köper man en ny bostadsrätt för 3,5 miljoner så är ofta värdet 0. Lånar man sedan 3 miljoner så har man helt plötsligt fått ner förmögenheten med 3,5 miljoner. Lånet på 3 miljoner samt 500.000 kontant.

Akter har också värderats olika och aldrig till fulla värdet. Så att växla kontanter till aktier har direkt sänkt skatten.

Förmögenhetsskatten har blivit något som drabbat medelinkomsttagare, speciellt i storstäder, där villor ökat kraftigt i värde. Personer som inte kunnat planera bort skatten utan att sälja villan.

En annan effekt av avskaffandet av skatten är ju att kapital inte längre behöver flytta ut.

Det är ju inte säkert men kanske hade Ingvar Kamprad och andra bott kvar i Sverige om förmögenhetsskatten inte hade funnits.

tisdag, mars 27, 2007

Erik Fichtelius och SVT.s förlorade trovärdighet

Efter första avsnittet av ordförande Persson på SVT var jag undrande över hur Erik Fichtelius egentligen tänkt. Då skrev jag bland annat följande:

”Å ena sidan är det underligt att Erik Fichtelius okritiskt förmedlar vad Persson har att säga. Hittills har vi bara sett första programmet men upplägget med Perssonska monologer blandat med lite bilder från den tiden är inte vad jag kallar kritisk granskning.

Eller så insåg Erik Fichtelius att Persson kommer att gräva sin egen grav med allt skitsnackande om andra så att det blir bättre att de får stå för sig själv.”

Nu vet vi. Ambitionen har inte varit att göra en dokumentär där tittarna får svar på en massa frågor som finns kring tsunamihanteringen, Laila Freivalds underliga turer, Lars Danielsson och han förehavanden, vad som hände med de ”gröna folkhemmet” osv.

Någon kritisk granskning av Perssons svar eller frågor kring t.ex. tsunamin finns inte.

Lars Danielsson får Persson helt fritt berömma utan den minst fråga om vad han gjorde på annandagen och om inte Persson är det minsta nyfiken på om Danielsson var på jobbet och talade med kabinettssekreterare Hans Dahlgren. Något Dahlgren förnekar.

Det är uppenbart så att Göran Persson inte gillar kritiks granskning. I gårdagens avsnitt var det Dagens Nyheter och deras politiske kommentator Henrik Brors som var skottavla. Erik Fichtelius visste kanske att om han ställde kritiska frågor skulle intervjuerna stoppas. Men det är inget skäl för att sitta som en nickedocka. Då skulle han och SVT ha avstått från intervjuerna om man bara skulle agera som en megafon för Persson.

Programserien blir ett monument över Erik Fichtelius och SVT:s förlorade trovärdighet.

måndag, mars 26, 2007

För Göran Persson var makten det viktigaste

För Göran Persson var makten i allmänhet och socialdemokratiskt maktinnehav i synnerhet det viktigaste.

Han har egentligen ingen ideologisk kompass. Politiken utformades efter att vinna val. Inte efter människors behov. Maxtaxan i barnomsorgen tillkom inte på grund av ideologisk övertygelse utan därför man behövde en valfråga. Det var då inte ens viktigt att tillfråga dåvarande socialminister Margot Wallström.

För Göran Persson är det också helt Ok att ljuga eller manupelera för att hålla sig kvar på makten.

Hans sätt att hålla Lars Danielsson bakom ryggen är ett bra bevis. Alla normala människor hade internt utrett vad Danielsson pysslade med, men inte Persson.

I dagens nummer av Dagens Nyheter visar det sig också Persson kände till att dåvarande utrikesminister Laila Freivalds ljög om sin inblandning i att försöka släcka ner Sverigedemokraternas hemsida. Men avskedade han henne? Inte. För det skulle inte ha varit bra för partiet, regeringen och möjligheten att sitta kvar. Men hon fick ju gå till slut när sanningen kom ikapp henne.

Sanningen kommer också att komma ikapp Lars Danielsson och Göran Persson. Det blir intressanta tider framöver för oss som följer det hela. Men kanske inte för Göran Persson.