fredag, maj 02, 2014

Folkpartiet ökar kraftigt i SKOPS mätning

I SKOPS senaste mätning går Folkpartiet kraftigt fram. Tryck här. Partiet ökar med 3,2% till 7,8%.

– Folkpartiet tycks dra fördel av den nu inledda EU-valrörelsen och missgynnas inte av
händelserna i Ukraina, konstaterar Birgitta Hultåker, på SKOP. 

Såhär ser mätningen i övrigt ut.

Moderaterna 23,4 procent: -3,1
Folkpartiet liberalerna 7,8 procent: +3,2
Centerpartiet 4,5 procent: +0,4
Kristdemokraterna 2,7 procent: -0,4
Socialdemokraterna 34,9 procent: +1,1
Vänsterpartiet 6,4 procent: -1,6
Miljöpartiet 10,7 procent: +0,8
Sverigedemokraterna 7,3 procent: -0,

Det är fortsatt rödgrön majoritet men ju närmare valet vi kommer så måste de tala om hur en regering skall se ut och framför allt vilken politik skall man föra?


 

torsdag, maj 01, 2014

Skall vi ha levande innerstad i Kungsbacka?

Blev mycket förvånad när jag läste i Göteborgs-Posten att kommunen och polisen beslutat att bara ge tillfälliga tillstånd för uteserveringarna som ligger i Kungsbacka innerstad. Man får tillstånd två månader medan frågan "utreds".

Åtta personer skall ha klagat.

Bor man i Kungsbacka innerstad har man frivilligt flyttat till en miljö där det finns buller. För där det finns människor och bilar finns det buller.

Skall den som flyttat intill järnvägen kunna kräva att inga tåg får gå efter viss tid på kvällen?

Men det är ganska vanligt att personer flyttar till en miljö och när jag nu bor här skall vi ändra på förutsättningarna.

Och om man lyckas med att begränsa uteserveringarna vad är nästa grej? Inga evenemang på torget? Marknaden bör flytta, kanske till idrottsområdet på Inlag?
Att kommunen skall arbeta för att restauranger försvinner från innerstaden?

Det går givetvis att skapa en nästan ljudfri innerstad men det blir då en totalt död innerstad. Är det något vi vill ha?

Polisen och kommunen (miljö- och hälsoskydd) är också juridisk ute på lite hal is om man bara siktar in sig på uteserveringar. Buller skall bedömas utifrån en helhet. I en stad tittar man på det totala bullret. Biltrafik, tåg som går på kväll/natten, ljud från verksamheter, ljud från människor som förflyttar sig, taxifordon, kommunens egna städpatruller osv.

Jag har arbetat med restauranger i andra kommuner när dessa frågor kommit upp och när kommunen varit ute efter enskilda restauranger har man förlorat i den rättsliga prövningen, därför att man kan inte isolera en störning från en annan.

Där kommunerna tagit ett helhetsgrepp på bullret har man haft större framgång. Och då mäter man buller inne i lägenheterna. Då är det fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som skall se till att man har tillräckligt med isolering så att bullret understiger de gränsvärden som finns.

Så anser kommunen att det är för mycket buller i innerstaden, och att mätningar i lägenheter visar att man överskrider godkända värden, är det fastighetsägarna man i första hand skall ta upp diskussion med.

Visst kan man föra diskussion med enskilda som kanske kan göra något för att minska störningar, och det är bra, men tar man inte ett helhetsgrepp lär kommunen inte komma någon vart. Och försöka hindra eller begränsa uteserveringar utan bra på fötterna lär bara innebära att kommunen förlorar ett överklagande.

onsdag, april 30, 2014

Hyrläkarkostnaden fortsätter minska i Närsjukvården Halland

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland redovisades kvartalsbokslutet. Prognosen för 2014 är minus nio miljoner. Åtta för vårdcentralerna och en för tandvården.

Vårdcentralernas underskott hör givetvis ihop med det faktum att hälso- och sjukvårdspengen inte räknades upp 2014.  Varje ökad kostnad som t.ex löneökningar skall betalas med motsvarande besparingar.

Att underskottet inte är högre beror bland annat på att kostnaden för hyrläkare fortsätter att minska. Närsjukvården i Halland går därmed mot trenden i Sverige som är ökad användning av hyrläkare.
Kostnaderna för hyrläkare uppgick Q1 2013 till 7,0 Mkr och Q1 2014 till 3,2 Mkr, en minskning med 3,8 Mkr (54%).

Beror på bättre bemanning men även på att det är svårare att hitta kompetenta hyrläkare.

Bristen även på hyrläkare kan få konsekvenser framöver. I bästa fall kan man lösa vissa situationer genom att läkare från annan vårdcentral stöttar upp. Men i värsta fall kan det påverka tillgängligheten. 

Behovet av hyrläkare styrs ju givetvis av vilka vakanser man har men givetvis också på tillgången på läkare. Därför är det vanskligt att lämna prognoser för framtiden.

tisdag, april 29, 2014

Ja till Europa - Skicka rätt tant för jobbet till Bryssel

Den 25 maj väljer vi våra ledamöter till Europaparlamentet. Sverige väljer 20 ledamöter.

När man tittar på de olika programmen så är många partier inte Europavänner fullt. Utan det är mycket att vi skall vara med i EU, men.....
Rätt tant för jobbet

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet enas i sitt nej till EU.

Folkpartiet går ut med Ja till Europa. Borde inte behövas men vissa säger fortfarande nja eller kanske till Europa.

Europa behöver mer inte mindre samarbete för miljön och klimatet ,för freden, för fler jobb, för djurskyddet och matproduktionen med mera.

Tror någon att Europa skulle vara starkare i kritiken mot Rysslands agerande mot Ukraina om 28 olika stater agerade på egen hand?

Hur skall vi få till åtgärder på miljöområdet utan samarbete?

Europaparlamentet i Bryssel
Vi behöver mer frihandel, inte mindre. EU kan åstadkomma detta.

Är allt bra med EU? Givetvis inte men säger man kanske till EU lär det inte bli förändringar. Som en engagerad medlem får man mer gehör.

Vem lyssnar på nejssägare, kanskesägare och njasägare?

Ja till Europa.

Och skicka rätt tant för jobbet till Bryssel.

Vänsterpartiet vill avskaffa vårdvalet

I en insändare i tidningen Norra Halland har Vänsterpartiet i Halland klart deklarerat de vill att patientens rätt att själv välja vårdcentral skall avskaffas. Sjukvården får inte bygga på val och konkurrens, enligt (V).

I dagens tidning svarar jag.

(V) vill att politiker skall välja vårdcentral 

I en insändare i Norra Halland  24/4 visar Jon Torbjörnsson, Maria Rasmusson och Maria Johansson, samtliga vänsterpartister, tydligt att om Vänsterpartiet får bestämma försvinner patientens inflytande över vilken vårdcentral man skall gå till.

Sjukvården får, enligt de tre, inte bygga på val och konkurrens. Politiker skall tala om vilken vårdcentral man skall tillhöra och är man missnöjd finns givetvis inget utrymme att byta.

Vårdval Halland flyttade makten från politiker till patienterna. Man väljer själv sin vårdcentral och är man missnöjd kan patienten välja annan. Detta är givetvis en nagel i ögat på de tre socialisterna.

VC Håsten som många patienter valt
De tycks ha dåliga kunskaper om hur vårdvalet fungerar. Patienten väljer inte vårdcentral när man är sjuk. Alla gör det löpande. Dessutom skulle Region Halland inte tjäna en enda krona om privata alternativ försvann. Alla vårdcentraler får samma ersättning, privata som regionens.

Deras insändare handlar givetvis inte enbart om vårdcentraler utan om den princip Vänsterpartiet står för. Medborgaren skall inte ha någon valfrihet utan politiker skall besluta över allt från skolval till val av vårdcentral.

Alla som funderar att rösta på de rödgröna skall tänka på detta. Om olyckan är framme kan Vänsterpartiets inflytande innebära att din möjlighet att göra egna val försvinner. Enligt Vänsterpartiet vet alltid politiker bäst vilka val du skall göra.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården
Region Halland