onsdag, april 30, 2014

Hyrläkarkostnaden fortsätter minska i Närsjukvården Halland

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland redovisades kvartalsbokslutet. Prognosen för 2014 är minus nio miljoner. Åtta för vårdcentralerna och en för tandvården.

Vårdcentralernas underskott hör givetvis ihop med det faktum att hälso- och sjukvårdspengen inte räknades upp 2014.  Varje ökad kostnad som t.ex löneökningar skall betalas med motsvarande besparingar.

Att underskottet inte är högre beror bland annat på att kostnaden för hyrläkare fortsätter att minska. Närsjukvården i Halland går därmed mot trenden i Sverige som är ökad användning av hyrläkare.
Kostnaderna för hyrläkare uppgick Q1 2013 till 7,0 Mkr och Q1 2014 till 3,2 Mkr, en minskning med 3,8 Mkr (54%).

Beror på bättre bemanning men även på att det är svårare att hitta kompetenta hyrläkare.

Bristen även på hyrläkare kan få konsekvenser framöver. I bästa fall kan man lösa vissa situationer genom att läkare från annan vårdcentral stöttar upp. Men i värsta fall kan det påverka tillgängligheten. 

Behovet av hyrläkare styrs ju givetvis av vilka vakanser man har men givetvis också på tillgången på läkare. Därför är det vanskligt att lämna prognoser för framtiden.

Inga kommentarer: