torsdag, maj 01, 2014

Skall vi ha levande innerstad i Kungsbacka?

Blev mycket förvånad när jag läste i Göteborgs-Posten att kommunen och polisen beslutat att bara ge tillfälliga tillstånd för uteserveringarna som ligger i Kungsbacka innerstad. Man får tillstånd två månader medan frågan "utreds".

Åtta personer skall ha klagat.

Bor man i Kungsbacka innerstad har man frivilligt flyttat till en miljö där det finns buller. För där det finns människor och bilar finns det buller.

Skall den som flyttat intill järnvägen kunna kräva att inga tåg får gå efter viss tid på kvällen?

Men det är ganska vanligt att personer flyttar till en miljö och när jag nu bor här skall vi ändra på förutsättningarna.

Och om man lyckas med att begränsa uteserveringarna vad är nästa grej? Inga evenemang på torget? Marknaden bör flytta, kanske till idrottsområdet på Inlag?
Att kommunen skall arbeta för att restauranger försvinner från innerstaden?

Det går givetvis att skapa en nästan ljudfri innerstad men det blir då en totalt död innerstad. Är det något vi vill ha?

Polisen och kommunen (miljö- och hälsoskydd) är också juridisk ute på lite hal is om man bara siktar in sig på uteserveringar. Buller skall bedömas utifrån en helhet. I en stad tittar man på det totala bullret. Biltrafik, tåg som går på kväll/natten, ljud från verksamheter, ljud från människor som förflyttar sig, taxifordon, kommunens egna städpatruller osv.

Jag har arbetat med restauranger i andra kommuner när dessa frågor kommit upp och när kommunen varit ute efter enskilda restauranger har man förlorat i den rättsliga prövningen, därför att man kan inte isolera en störning från en annan.

Där kommunerna tagit ett helhetsgrepp på bullret har man haft större framgång. Och då mäter man buller inne i lägenheterna. Då är det fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen som skall se till att man har tillräckligt med isolering så att bullret understiger de gränsvärden som finns.

Så anser kommunen att det är för mycket buller i innerstaden, och att mätningar i lägenheter visar att man överskrider godkända värden, är det fastighetsägarna man i första hand skall ta upp diskussion med.

Visst kan man föra diskussion med enskilda som kanske kan göra något för att minska störningar, och det är bra, men tar man inte ett helhetsgrepp lär kommunen inte komma någon vart. Och försöka hindra eller begränsa uteserveringar utan bra på fötterna lär bara innebära att kommunen förlorar ett överklagande.

Inga kommentarer: