tisdag, april 29, 2014

Vänsterpartiet vill avskaffa vårdvalet

I en insändare i tidningen Norra Halland har Vänsterpartiet i Halland klart deklarerat de vill att patientens rätt att själv välja vårdcentral skall avskaffas. Sjukvården får inte bygga på val och konkurrens, enligt (V).

I dagens tidning svarar jag.

(V) vill att politiker skall välja vårdcentral 

I en insändare i Norra Halland  24/4 visar Jon Torbjörnsson, Maria Rasmusson och Maria Johansson, samtliga vänsterpartister, tydligt att om Vänsterpartiet får bestämma försvinner patientens inflytande över vilken vårdcentral man skall gå till.

Sjukvården får, enligt de tre, inte bygga på val och konkurrens. Politiker skall tala om vilken vårdcentral man skall tillhöra och är man missnöjd finns givetvis inget utrymme att byta.

Vårdval Halland flyttade makten från politiker till patienterna. Man väljer själv sin vårdcentral och är man missnöjd kan patienten välja annan. Detta är givetvis en nagel i ögat på de tre socialisterna.

VC Håsten som många patienter valt
De tycks ha dåliga kunskaper om hur vårdvalet fungerar. Patienten väljer inte vårdcentral när man är sjuk. Alla gör det löpande. Dessutom skulle Region Halland inte tjäna en enda krona om privata alternativ försvann. Alla vårdcentraler får samma ersättning, privata som regionens.

Deras insändare handlar givetvis inte enbart om vårdcentraler utan om den princip Vänsterpartiet står för. Medborgaren skall inte ha någon valfrihet utan politiker skall besluta över allt från skolval till val av vårdcentral.

Alla som funderar att rösta på de rödgröna skall tänka på detta. Om olyckan är framme kan Vänsterpartiets inflytande innebära att din möjlighet att göra egna val försvinner. Enligt Vänsterpartiet vet alltid politiker bäst vilka val du skall göra.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården
Region Halland


Inga kommentarer: