söndag, augusti 21, 2016

Skolan först - Liberal satsning på lärarutbildning

Vid sitt sommartal på soliga Dockpiren vid Eriksberg idag lanserade den liberala ledaren Jan Björklund ett antal förslag för att förbättra både utbildningen och fortbildningen av lärarna. Han förslog även att större krav skall ställas på de som vill bli lärare.

Förslagen kan sammanfattas i följande fem punkter

1. En omfattande vidareutbildning av svensk lärarkår

2. Masterexamen skall vara krav för att bli ämneslärare

3. Högre antagningskrav till lärarutbildningen

4. Ämneslärarutbildningen koncentreras till de sex största universiteten

5. Krav på ämnesbehörighet för att sätta betyg.

Kostnaden under fyra år 8 miljarder kronor.

Vill man läsa mer om förslagen tryck här.

Värt att notera är att Stefan Löfven också lovade satsning på lärarna i form av fler utbildningsplatser.
Kostar 87 miljoner kr och fullt utbyggt först 2021 ????. Kostnad då 342 miljoner kr.

Löfvens mikroutspel visar tydligt att för skolans skulle krävs en ny regering med starka liberala inslag.

Inga kommentarer: