onsdag, september 12, 2007

Inför vårdgaranti för akutsjukvården i Halland

Idag lämnade folkpartiets landstingsgrupp i Halland in en motion jag varit med att arbeta fram.

I den föreslås att Landstinget Halland utreder möjligheten att införa en vårdgaranti för akutsjukvård.

Det är orimligt att äldre människor skall behöva sitta upp till 10 timmar och vänta på akutmottagningar. Det är orimligt att någon skall behöva vänta så länge.

I motionen skriver vi att Landstinget Halland bör titta på den brittiska sjukvården NHS. De har som mål och garanti att en patient skall vara utskriven eller överflyttade till avdelning senast fyra timmar efter att man anmälde sig på akutmottagningen.

Man skall klara detta till 98%, vilket de flesta sjukhus nu gör.

Hur skall det ske, kanske någon frågar. Men det är inte politikernas roll.

Politiker skall sätta upp mål och riktlinjer och inte lägga sig hur man löser frågan.

Därför är det oerhört viktigt att sjukhusen i Varberg och Halmstad får titta på hur man skulle kunna uppfylla en vårdgaranti för akutsjukvård.

Förmodligen tar det tid att införa en garanti och det är inte svårt att gissa att vi behöver tillföra mer resurser. Men vi måste få slut på dessa köer på akuten.

Inga kommentarer: