fredag, november 21, 2008

Därför har (kd) så fel

Betyg skall vara mätbara och man skall veta vad man skall uppnå för att få betygen.

Inte bygga på någon subjektiv bedömning som enskild lärare har gjort. Inte någon värdering av vad man gör på fritiden.

Därför är kristdemokraternas förslag på betyg på engagemang så fel.

Punkt slut.

AftonblSvd2

Inga kommentarer: