tisdag, december 09, 2008

Borgen, överklagande och att följa lagen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslöt för några veckor sedan att bevilja ett privat företag borgen på 17 miljoner kronor. Man har byggt daghem som kommunen hyr. Bara folkpartiets två ledamöter och moderaternas gruppledare Hans Forsberg yrkade avslag.

Enligt min mening gynnar borgen enskilt företag, vilket är förbjudet. Man snedvrider också konkurrensen då detta företag får bättre lånevillkor och konkurrerar inte på samma villkor. Dessutom har kommunen varken gjort en juridisk bedömning eller bedömt den ekonomiska risken med borgen.

Rent principiellt,som inte har med juridik att göra, tycker jag det är underligt att ett företag som hyr ut till kommunen inte skall ta samma risk som andra företag som hyr ut på marknaden. Varför skall kommunen i princip se till att de inte löper risk? Kommunen som hyresgäst och pantbrev borde vara nog säkerhet.

Hade inte tänkt överklaga beslutet men fick höra att centerpartiets kommunalråd Ola Johanson på sammanträdet hade kallat de invändningar som de som yrkade avslag hade för ”värdelöst vetande”.

Och är man beredd att handskas så vårdslöst med kommunens skattepengar så får frågan faktiskt prövas av länsrätten. Så jag överklagade.

Och är någon missnöjd över detta överklagande tacka Ola Johansson.

Idag skriver också Kungsbacka Posten om centerpartiets inblandning i ärendet.

Fastighetsbolaget ägs av centerpartisten PO Cristensson. I styrelsens för ett av hans bolag, dock inte detta, sitter f.d. centerkommunalrådet Ulf Persson och nuvarande centerkommunalrådet Ola Johansson driver frågan hårt. En tillfällighet eller centermygel?

Jag tror och hoppas det är en tillfällighet och att Ulf Persson, som jag känner som en ärlig och reko person, inte använt sina goda kontakter i stadshuset för att trycka på eller ha synpunkter.

Man borde vara tacksamma för att frågan blir prövad. Avslår länsrätten mitt överklagande är det ju klargjort att en kommun får göra såhär. Bifalls det så är det väl bra att kommunen inte olagligt handskats felaktigt med skattebetalarnas pengar.

Kommunpolitiker glömmer ibland att man faktiskt kan åtalas för tjänstefel och/eller så kan kommunfullmäktige besluta om att inte bevilja ansvarsfrihet. Båda besluten brukar innebära att man får avgå.

Så det är inte bara att besluta om miljoner hit och dit utan att veta om man följer lagen.

Inga kommentarer: