torsdag, oktober 13, 2011

Juholts topplista

Utan inbördes rangordning:

  • Juholt hoppar av pensionsöverenskommelsen i sitt första tal som ledare och säger att (S) skall förhandla med de fackliga organisationerna. Han får sedan ta tillbaka detta och facket säger nej till enskilda förhandlingar med (S).
  • Juholt vill att Sverige skall åka hem från Libyeninsatsen. Kräver detta i flera tal. Den förlängs sedan först tre månader och sedan 30 dagar. Den av socialdemokraterna föreslagna bordningsstyrkan vill NATO inte ha.
  • Han får tvärnej av (S)-gruppen på sin budgetmotion. Sedan avfärdar han påståenden om nej som skvaller. Till slut når förslaget media och det visar sig att det som var skvaller enligt Juholt, var sanningen.
  • Han tar ut ersättning för extra bostad och låter riksdagen betala för sambon. Jag trodde jag gjorde rätt, är försvaret. Hans advokat Hans Strandberg påstår att det inte finns klara regler. Det går inte att beskriva Juholt på elakare sätt. Vad advokaten egentligen säger är att Håkan Juholt är så korkad att han inte förstår att staten inte skall betala för hans sambos bostadskostnader. För att Juholt skall förstå det krävs skriftliga regler.
  • Kommunalrådet Ilmar Reepalu i Malmö vill införa medborgarskap på prov. Juholt ger klartecken till Morgan Johansson att stödja detta. Men när kritiken kommer kovänder Juholt och är emot. Kvar står Morgan Johansson som trodde Juholt skulle hålla det han lovat.
  • Juholt avslöjas med att både ta ut milersättning för egen bil och ha en hyrbil, samtidigt. Kommentar från Juholt finns ej. Kanske det skall finnas skriftliga regler även för detta för att Juholt skall förstå.
DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 AFTON EXP1 EXP2 GP1 GP2 SVD1 SVD2 SVD3 SVD4 SR 
SVD 5  DN  GP
SVD6  
GP

1 kommentar:

Daniel sa...

Gissa citatet:
"Man bör försöka följa lagar och regler, och det försöker jag göra. Men alla människor begår misstag, och jag begår misstag, och det beklagar jag"

Svar:
http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=93272__ArticlePageProvider