fredag, september 13, 2013

Samboskap kan bli ett klipp

I onsdags fick jag i egenskap av ordförande för Närsjukvården i Region Halland äran att klippa ett av två band för det samboskap som Vårdcentralen Håsten i Varberg och Apoteksgruppen nu inleder.

Klippt var det här
Vårdcentralen har effektiviserat sina ytor och Apoteksgruppen tar över dem och har startat ett Apotek.

Det ger ökad service till patienter och andra invånare på Håsten som slipper ta sig in till centrala Varberg för att hitta ett Apotek.

Som resultat av omregleringen ökar servicen och vi får fler Apotek och en hel del av dem har också bättre öppettider än vad det gamla monopolet hade.

Många kom till invigningen
Det är populärt att klaga på omregleringen men det var inte bättre förut. Långa väntetider, för få Apotek och dåliga öppettider kännetecknade Apoteket på den tiden.

Reformen måste få sätta sig ordentligt och sedan kommer få drömma sig tillbaka till tiden med monopol.

Tillbaka till Håsten. Det jag tycker är roligt är att etableringen av Apotek och effektiviseringen av ytor är inget som kommit till på grund av politiskt beslut utan kommer underifrån från vårdcentralen själv.

Och när möjligheten til egna initiativ för bättre service och minskade kostnader finns så skapar det också möjlighet att ge bättre vård och service.

Glada chefer, Kerstin Malm Andersson och Bodil Persson.

Vill Ni veta mer om Apoteksgruppen tryck här.

Mer om Vårdcentralen Håsten, tryck här.
Bilderna är tagna av Linnéa Kongbäck från Närsjukvården.

Inga kommentarer: