söndag, april 01, 2012

Folkpartiet tycker till om bostadsförmedlingen

Få kommuner har bostadsförmedling. Främst därför att dessa sällan eller aldrig löser problem för bostadssökande som har sociala problem eller svag ekonomi med betalningsanmärkningar.

Kungsbacka är ett undantag. Men här är kön inte längre mått på behov. Har man väl ställt sig så blir man kvar.

Nu har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till ändring av regler för bostadsförmedlingen. Den är ute på partiremiss.

Folkpartiet har haft en arbetsgrupp som arbetat fram yttrande över remissen. Jag var med i det arbetet.

Folkpartiet ställer sig inte bakom förslaget utan föreslår ändringar. Bland annat måste kommunen arbeta ännu mer aktivt för att lösa bostadssituationen för de som trots förtur aldrig får en bostad.

Hyresvärdarna borde ta ett större ansvar för bostadsförmedlingen och dess kostnader. Skulle  den avskaffas skulle de behöva lägga mer tid på kontakter med tänkbara hyresgäster.

Folkpartiet ställer inte upp på alla avgifter. Men 300 kr per år är rimligt och nödvändigt om man skall få en någorlunda aktiv kö. De flesta kommuner som har bostadsförmedling har en sådan avgift.

Här är några punkter Folkpartiet tar upp:

  •  Ett uppdrag bör lämnas till kommunstyrelsen att i samarbete med berörda nämnder och förvaltningar hitta ännu fler lösningar som ger bostäder för personer som trots förtur inte erbjuds någon sådan av hyresvärdarna.
  • Ett uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att utreda och diskutera ett fördjupat samarbete med hyresvärdarna.
  • En utvärdering av bostadsförmedlingen görs efter tre år.
  • Nuvarande depositionsavgift på 500 kr behålls. Går man ur kön återbetalas dessa. Får man en lägenhet så omvandlas den till en förmedlingsavgift. Samma regler som idag. Den föreslagna förmedlingsavgiften på 800 kr slopas.
  • En registerhållningsavgift införs på 300 kr. Dock anser vi att en påminnelse skall gå varje år genom i första hand sms eller e-post.
  •  De som har beviljats förtur skall inte betala en registerhållningsavgift eller behöva anmäla sig på nytt i kön.  Avgiften tillkommer ju för att få en mer aktiv kö och en sökande med förtursskäl måste ju betraktas som aktivt sökande.Inga kommentarer: