onsdag, januari 09, 2013

Bloggen som politiskt verktyg

Tillsammans med några andra bloggare blev jag 2011 intervjuad av Aline Lessner och Sigrid Malmgren från Mittuniversitet som gjorde en kandidatuppsats.

Resultatet kallar man;  "Bloggen som politiskt verktyg": En studie om hur politiker i Kungsbacka kommun ser på bloggen som kommunikationskanal.

Tycker den är väldigt intressant då olika bloggare har väldigt olika syn på bloggen som fenomen.

Jag skriver blogg som en del i den politiska debatten inte för att berätta personliga saker.
Andra är väldigt personliga.

Jag har ju skrivit på denna blogg sedan 12 december 2005, 7 år. Och det tog väl något år att finna formen. Och detta är inlägg 1345.

Med tiden har jag ändrat vad jag skriver om. Blivit mer lokal. Inte minst därför att jag nu har rätt tunga uppdrag inom Region Halland. Det är lätt att få läsare om man skriver rikspolitik men jag vill ju i första hand nå ut till dem som bor i Kungsbacka och Halland.

Läs gärna uppsatsen. Innehåller många intressanta saker då Aline och Sigrid gått igenom bloggarna och gjort analyser.

Tryck här.


Inga kommentarer: