söndag, februari 23, 2014

Medicinsk fotvård handlas upp - ökad valfrihet

Nu har det lagts ut en upphandling som gäller medicinsk fotvård. Bakgrunden är ett beslut av Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland att öka antalet vårdgivare när det gäller medicinsk fotvård och därmed också valfriheten.

Den grupp som främst behöver denna fotvård är diabetiker och personer med psoriasis. Men även andra grupper kan komma ifråga. T.ex personer med cirkulationsrubbningar.

Praktiskt går det till så att vårdcentralen remitterar och patienten betalar bara patientavgift. Har man nått upp till högkostnadsskydd är behandlingen gratis.

Upphandlingen är enligt lagen om valfrihet, LOV. Detta innebär att vårdgivare kan ansluta sig efterhand.

Betalningen de får är 450 kr per behandling exklusive patientavgift.

Jag hoppas många privata vårgivare ansluter sig så patienterna får 4-5 olika vårdgivare att välja på i varje kommun. Ökad valfrihet för patienterna.

PS! Gäller bara patienter som är listade på regionens vårdcentraler. De privata får själva ta fram vårdgivare för sina patienter. DS!


Inga kommentarer: