tisdag, april 08, 2014

Närsjukvården anmäler intresse att driva palliativ vård i Falkenberg

Hur den palliativa vården skall bedrivas i Falkenberg har diskuterats länge. Nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i Region Halland bestämt sig och tog igår beslut om en uppdragsbeskrivning för den som önskar driva verksamheten.

Det skall vara sex platser med vård dygnet runt. Ersättningen strax under 10 miljoner per år.

En enhet/vårdcentral inom Vårdval Halland skall ansvara för verksamheten.

Läs mer om HSS beslut genom att trycka här.

Eftersom Närsjukvården bedriver vårdcentral på sjukvårdsområdet i Falkenberg, i samma byggnad där den palliativa vården fanns förut, är det naturligt att se om vi kan driva verksamheten.
Sjukvårdsområdet i Falkenberg

Jag är fullt medveten om att palliativ vård enligt det uppdrag som lämnas ut kan upplevas lite främmande då Närsjukvården i övrigt inte har dygnetruntverksamhet med vårdplatser. Men det vore fel att inte pröva frågan.

Vi vet i dagsläget inte heller om den ersättning som erbjuds täcker kostnaderna. 

Ersättningen är väl det som gör mig mest bekymrad. Räcker verkligen en ersättning på strax under 10 miljoner för vård dygnet runt 365 dagar per år?

Nästa nämndmöte i närsjukvården är den 30 april vilket skulle vara första möjliga tillfälle att besluta om anmälan om intresse.

För att inte tappa tid och ge förvaltningen möjlighet att få fram så bra underlag som möjligt fattade jag igår ett så kallat ordförandebeslut innebärande att Närsjukvården anmäler intresse att få driva verksamheten. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag, först för att informera nämnden 30 april, och sedan lämna ett förslag till beslut till nämnden 28 maj.

Beslutet tog jag efter samråd med vice ordförande Kerstin Zander (S) som står bakom detta beslut.

Om Närsjukvården känns rätt förvaltning att driva denna verksamhet och erbjuden ersättning räcker får vidare utredningar visar. Slutligt beslut tas alltså 28 maj av nämnden om vi skall gå vidare med en ansökan.

Inga kommentarer: