torsdag, december 08, 2011

Feg sönderregerad socialdemokrati

Fortsättningen följer på skandalerna i Göteborg. Ryktet, enligt Göteborgs-Posten, att stadsdirektören skall få sparken när kommunledningen med Annelie Hulthén återigen misslyckats.

Känns mönstret igen? När Uppdrag Granskning ifrågasatte saker och ting på Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg fick förvaltningschefen gå. Trots att det socialdemokratiska kommunalrådet Helena Nyhus stöttat chefens beslut och dessutom pratat bredvid mun när hon trodde kamerorna inte var på.

Vi ser en feg sönderregerad kommunledning i Göteborg som tappat kontrollen över verksamheten med har svårt att ta ansvar.

Det socialdemokratiska projektet Upp läggs nu ner. Skattepengar kastades in i något som aldrig gav speciellt många jobb för unga. Däremot fiffel med hotellnota,  middagar, hotellövernattningar, alkohol och biljetter till festivaler för personalen, deras vänner och anhöriga.

Letar man vidare i bokföringen finns säkert fler saker.

Oppositionen (alliansen) kräver nu att fler projekt granskas och det är naturligt då majoriteten med (S) i spetsen tappat kontrollen över verksamheten och tycks ha svårt att veta vad mål, uppföljning, tillsyn och styrning är.

Att avskeda tjänstemän är ett enkelt sätt att skylla ifrån sig på. Men de som borde fundera på om de skall sitta kvar är nuvarande kommunledning med Anneli Hulthén i spetsen.

Sällan är dem som tappat kontrollen rätt personer att städa upp.

Uppdatering

Nu bekräftar Miljöpartiets kommunalråd Kia Andreasson till GP att stadsdirektören får gå.

- Vi behöver mer styrsel, säger hon. Men det egna ansvaret att sätta mål? Följa upp dem, begära redovisning och styra?

Mål- och inriktning är enligt kommunallagen politikernas uppgifter och kan ej delegeras.

I samma lags 6 kap § 1 står följande:

" Styrelsen (Kommunstyrelsen min, anm) ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet."

Detta ansvar kan inte delegeras till tjänstemän.


Kia Andreasson, Anneli Hulthén m.fl borde läsa detta och inte skylla ifrån sig på tjänstemän. Rubriken på mitt inlägg kanske borde vara "Feg sönderregerad rödgrön  majoritet" när nu Kia Andreasson sällar sig till de fega.


Uppdatering 2

Officiellt. Stadsdirektören får gå. När tar den politiska ledningen sitt ansvar?

Inga kommentarer: