måndag, oktober 30, 2017

Nu öppnar sprututbyte i Kungsbacka

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt den 1 juni 2016 att införa lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland.

Uppdraget att driva den verksamheten gick till Driftnämnden Närsjukvård med förvaltning.

Lite unikt att man lägger den i den nära vården men helt i linje med att verksamheten skall vara lätt att nå, därav att den kallas lågtröskelverksamhet.

I maj i år startade sprututbyte i Halmstad, vid Nyhems vårdcentral. I september i Varberg vid vårdcentralen Västra vall.

Nu är det dags för Kungsbacka. Vid Vårdcentralen Kungsbacka i sjukhusets lokaler kommer man börja torsdagen den 2 november.

Ingång Vårdcentralen Kungsbacka
Öppet en gång per vecka 13-16, torsdagar.

Varför denna verksamhet? Egentligen av två skäl. På ett enkelt sätt nå missbrukare. Bygga upp ett förtroende som kan leda till att de vill få hjälp att komma ur missbruket. Få skulle beställa tid på en vårdcentral och be om hjälp. Tröskeln är för hög.

Men att etablera en kontakt på detta sätt skapar en lägre tröskel att komma i kontakt med vården.

Det andra skälet är att få bort så många smutsiga och smittade sprutor som möjligt bland missbrukare.

Spridningen av Hepaptit C (gulsot) är stor bland denna grupp. Det finns siffror på att upp emot 70% av intravenösa droganvändare är smittade med Hepatit C. Det finns också HIV smitta i denna grupp.

Det som underlättat etableringen är att från 1 mars gäller en ny lag. Numera skall man samråda med kommunerna men innan hade kommunerna veto mot etablering i deras kommun. Ålder för att få byta sprutor är också sänkt till 18 år.

Kungsbacka blir speciellt med tanke på närheten till Göteborg. Där finns inte sprututbyte och framför allt har socialdemokraterna varit kraftigt emot. Det är på planeringsstadiet.

Eftersom det är gränslös sjukvård kan man åka över gränsen och byta sprutor i Kungsbacka.

Jag är oerhört glas över att vi hu etablerar denna verksamhet i Halland, Sprututbyte är en fråga Liberalerna har drivit länge i hela Sverige

Inga kommentarer: