torsdag, oktober 12, 2017

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

När västlänken och tunneln under Varberg är klara 2026 skapas utrymme för fler tågsystem i Halland.

Regionfullmäktige i Region Halland har i trafikförsörjningsprogrammet beslutat att fler tåg kommer att köras 2026.

Hallandstrafiken har då för avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.

Var skall dessa nya tåg stanna i Halland? Varbergs kommun har redan tecknat en avsiktsförklaring med regionstyrelsen i Region Halland om att ta fram förslag på en ny tågstation i Väröbacka.

Sannolikt blir det tåg som efter Kungsbacka, eventuellt Hede, stannar först i Mölndal och sedan Göteborg. Viktigt är att resenärer söderifrån kommer snabbt in till Mölndal/Göteborg.

Var skall dessa tåg stanna i Kungsbacka kommun? Åsa är givet men där finns redan en station.

Liberalerna vill att Kungsbacka kommun nu tittar på att gå in till Region Halland och påbörja en diskussion om en station i Frillesås.

I ett pressmeddelande säger kommunalrådet Ulrika Landergen (L):

- Jag kommer ta upp frågan om en framtida station i Frillesås i kommunledningen.
Det är viktigt att vi är ute i god tid och tar fram förutsättningarna för placering av en ny station i Frillesås och inleder en diskussion med Region Halland.

Christian Haneson är gruppledare för Liberalerna i Kungsbacka och tidigare under många år Frillesåsbo. Han säger i samma pressmeddelande:

- Frillesås expanderar väldigt mycket och är attraktivt att bosätta sig i. Många permanentar också fritidshus. Goda kommunikationer är oerhört viktigt för ortens utveckling.

Som Liberalernas gruppledare i Region Halland tillika ledamot i Hallandstrafikens styrelse, instämmer jag också i att Frillesås är ett lämpligt stationsläge.

Vi ser ju att den stora befolkningsökningen i Halland ligger i Kungsbacka och Varberg. Frillesås kommer att expandera.

Jag ser positivt på att en diskussion kommer igång mellan kommunen och regionen om Frillesås och kommer i Region Halland och som ledamot i Hallandstrafikens
styrelse driva att en sådan diskussion kommer till stånd.

Kuriosa är att enligt den uppgift jag fått fram stannade det sista tåget i Frillesås 28 maj 1972.

Fotnot: Regionfullmäktige tar en gång per mandatperiod ett trafikförsörjningningsprogram som är ett övergripande program för kollektivtrafiken i Halland på några år sikt.


Inga kommentarer: