fredag, september 01, 2017

Jag saknar fyra spår Kungsbacka-Göteborg i nationella transportplanen

Igår kom Trafikverket med förslaget på nationella transportplanen. Regeringen skall senare besluta.

Flera positiva saker för Halland. Utbyggnad Halmstad centralstation och också dubbelspår Ängelholm - Maria och Maria - Helsingborg.

Tunneln genom Varberg finns kvar,

Dubbelspår hela Västkustbanan betyder mycket för trafiken i Halland även om utbyggnaden sker i Skåne. När förseningar uppstår i Skåne sprider de sig ibland även till Halland och kan även påverka trafiken i Kungsbacka.

Fyra spår
Ett exempel är att kommer SJ:s snabbtåg försent till Halmstad p.g.a. problem i Skåne får Öresundståget vänta in detta tåg och är då sent hela vägen upp. Hamnar bakom pendeltåget och kommer få en försening på ca: 30 minuter för de som t.ex kliver på i Åsa.

Skall trafiken Varberg - Göteborg kunna utvecklas krävs fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg. Då hamnar inget tåg bakom pendeltåget. Kapaciteten att köra tåg ökar väsentligt.

Region Halland, Trafikverket och VG regionen genomför nu en åtgärdsvalstudie för stråket Varberg - Göteborg som omfattar både järnvägen och E6.

Jag är säker på att den kommer visa på stort behov framöver för ökad kapacitet mellan Varberg och Kungsbacka.

På 25 år har trafiken femdubblats och om den bara fördubblats de närmaste 25 år sedan blir det stora kapacitetetsproblem.

Viktigt att Region Halland och Kungsbacka kommun trycker på i denna fråga.

Jag har tagit upp i regionstyrelsen att Region Halland bör vara tydligare i det förslag till Infrastrukturplan för Halland som nu är ute på remiss än vad den första skrivningen var.

Även om frågan skall in i nationell plan och en studie pågår är det viktigt att Region  Halland är tydliga att fyra spår är avgörande för att klara förväntad pendling på 20-25 år sikt. Kanske t.om inom en snävare tidshorizont.


Inga kommentarer: