torsdag, augusti 31, 2017

Låt framtida partiledare i Liberalerna väljas direkt av medlemmarna

Till helgen träffas Liberalernas partistyrelse för att börja diskutera motionerna till landsmötet i november.

Då kommer min motion upp att Liberalernas partiledare i fortsättningen skall väljas direkt av medlemmarna.

Inte som nu via nomineringar som kan ifrågasättas, valberedningar osv.

Där det kan bli avgörande vilket ombud som tjänstgör och dennes åsikt.

Motionen kan bifallas direkt. Och sedan tas ett regelverk fram hur nomineringar skall gå till och vad man gör om bara en kandidat ställer upp.

Här är motionen i sin helhet.

Välj Liberalernas partiledare i en beslutande medlemsomröstning. 

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att nästa gång partiordförande ska väljas ska det ske i en medlemsomröstning
2. att partistyrelsen ges i uppdrag att till nästa landsmöte utarbeta och föreslå regler för en medlemsomröstning

När t.ex. Liberaldemokraterna i Storbritannien väljer ledare sker det genom en medlemsomröstning. Något annat vore otänkbart. Demokratin ska vara direkt och partiets ledare ska väljas av medlemmarna.

Samtliga partier i Storbritannien har system där medlemmarna väljer partiledare.

Så borde det vara även i Liberalerna. En direktvald partiordförande skulle få ett starkt
mandat.

Indirekta val med valberedning, nomineringar från styrelser och uppgörelser mellan personer tillhör en förgången tid.

Den här sortens motioner brukar avfärdas med att det är valberedningen som hanterar nomineringsprocessen vid val, och ingenting hindrar valberedningen från att hålla ett rådgivande provval bland medlemmarna om den så finner lämpligt.

Men det är att missförstå och inte svar på motionen. Rådgivande provval är ju att behålla nuvarande situation där man inte väljs direkt av medlemmar.

Det behövs stadgeändringar som inte bara reglerar att medlemmarna väljer utan hur nomineringen skall gå till och vem som kan bli nominerad och på vilket sätt.

Inga kommentarer: