tisdag, november 07, 2017

Eldrift av stadsbussarna i Halland?

Juni 2020 startar man köra enligt den nya upphandlingen som nu skall ske av stadsbussar i Halland. Även i Kungsbacka där den sker i samarbete med Västtrafik.

Direktiven från regionfullmäktige är att bränslet skall vara fossilfritt.
Elbuss i Ängelholm

Som ett led i arbetet inför upphandlingen besökte styrelsen för Hallandstrafiken Ängelholm i fredags.

Tittade på de elbussar och laddningssystem som Skånetrafiken och dess entreprenör Nobina har.

Elen är ju ett intressant alternativ därför stadsbussar går kortare sträckor. De kan antingen ladas i depå eller vi hållplatser.

I båda fallen är kostnaden högre än andra bränslen. Mellan 10-20% högre. Skälet är att fler bussar behövs då en buss inte kan gå hela dagen på sin laddning och de som laddar vid hållplatser måste ges tid att laddas.

Laddstation
En elbuss kostar också 50% mer i inköp än andra bussar.

Trots kostnaden tycker jag det är intressant att pröva. Var och hur mycket det får det fortsatta arbetet med upphandlingen visa.

På detta område går utvecklingen snabbt. Batterier blir bättre och kan ladda länge körtid och den tekniska utvecklingen av bussarna går fort.

Kanske elbussar i Kungsbacka 2020?

Inga kommentarer: