fredag, november 10, 2017

Liberalerna kan bli första parti som väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning.

Till landsmötet 2015 motionerade jag om att partiledaren i Liberalerna skulle väljas av medlemmarna i en beslutande medlemsomröstning. Motionen fick inget gehör.

Jag har återkommit till landsmötet, som hålls i Västerås 17-19 november i år, och har skrivit en motion med samma krav.  

Efter det att partiledaren tidigare i år hade utmanats, och krav på medlemsomröstningar väcktes, har motionen fått stort stöd. Partiledarstriden har fått många att tänka till hur vi skall välja partiledaren.
Jag vet att både anhängare av Jan Björklund och Birgitta Ohlsson har stött motionen.

Den här gången blir motionen besvarad men med ett tydligt uppdrag. Partistyrelsen motiverar också sitt ställningstagande i ett långt svar och föreslår:

"Partistyrelsen bör ges i uppdrag att utreda frågan och inhämta synpunkter från partilandet i en bred process, och återkomma till 2019 års landsmöte med sina slutsatser och eventuella förslag. Med detta bör motion O8 anses besvarad."

Jag är givetvis mycket nöjd med svaret. Att frågan nu föreslås utredas visar att Liberalerna är öppna för förnyelse även när det gäller val av partiledare.

Jag trodde aldrig att partiet skulle vara moget för att rakt av besluta om att partimedlemmarna väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning. så ett samråd inom partiet blir väldigt bra.

Intressant är också att partistyrelsen klart säger att antingen har vi kvar nuvarande ordning eller så väljs partiledaren direkt av medlemmarna. Inga rådgivande omröstningar eller primärval.

Partiledare skall inte väljas i slutna rum och genom olika överenskommelser mellan personer. Valet av Stefan Löfven som ca: 10 personer avgjorde är ett skräckexempel på demokratiskt underskott.

Tänk vad det skulle vitalisera partiet om de som vill bli partiledare möttes i 5-6 diskussioner runt om i landet. Fick presentera sig, vad de står för och tala om vilken politisk väg de vill partiet skall ta.

Förhoppningsvis fattas, efter utredningen, ett beslut på landsmötet 2019,som innebär att partiledaren i Liberalerna i fortsättningen väljs genom beslutande medlemsomröstningar.

För jag tror inte när nu frågan skall diskuteras brett, att medlemmarna säger nej tack till möjligheten att via en beslutande medlemsomrsötning välja nästa partiledare för Liberalerna.

Inga kommentarer: