fredag, september 22, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka snart fördubblat på två år.

Det går bra för kollektivtrafiken i Halland. Resandet ökar och på sina håll rejält.

Den omläggning som gjordes 2015 i juni för Kungsbackas stadsbussar är en stor framgång.

Stor respons från resenärerna.

Juli 2017 jämfört med 2016 har en ökning på 14,2%.

 Och  lägger man ihop siffrorna för de de senaste 12 månaderna är det en ökning med 16,8%.

Den stora ökningen visar sig när man jämför siffrorna från när busstrafiken las om 2015. Då var det ca: 250.000 resor per år.

Fortsätter resandet som det är nu kommer ca: 500.000 resor att nås 2017. En fördubbling av resandet.

Och det finns inget skäl för ökningen att stanna där. Kungsbacka stad växer. Nya bostäder blir klara hela tiden och att ta bussen till pendeltåget eller när man vill ta sig runt i Kungsbacka stad, är ett intressant alternativ.


Inga kommentarer: