onsdag, september 20, 2017

En miljard i budgeten till primärvården, men....

Regeringen föreslår en patientmiljard i budgeten för 2018. Sent skall syndaren vakna.

Alliansen införde kömiljarden som innebar att de regioner/landsting som satsade på att få ner köerna i sjukvården fick extra pengar.

Den rödgröna regeringen tog bort den miljarden med följd att köerna i den svenska sjukvården ökade kraftigt.
Nu återkommer kömiljarden, som en patientmiljard.

Den skall användas för en skärpt vårdgaranti i primärvården och också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser.

Det är bra att man återigen satsar på att minska köerna. Men varför tog man bort den gamla kömiljarden? Den fungerade och gav resultat.

Kan det ha berott på att de landsting/regioner som trots miljarden inte minskade köerna, och därmed inte fick pengar, var rödgrönt styrda?

Inga kommentarer: