fredag, september 22, 2017

Pendeln Kungsbacka - Göteborg kommer slå resanderekord i år

Sedan årsskiftet finns ett system som vid dörrarna mäter antalet resande i på pendeltåget Kungsbacka till Göteborg.

Nu har vi riktiga siffror. De som tidigare levererades byggde på skattningar från bland annat hur många som stämplade.

När resenärerna upplevde fler resande sa Västtrafiks siffror att de minskade.

Resande statistik - Tryck på bilden
Siffrorna för första halvåret 2017 visar att pendeltåget är på väg mot rekordsiffror.

Ökningen av resandet i juli 2017 jämfört med juli 2016 är 50,3%.

Ackumulerade resandet är upp 39,5%.

Mycket beror givetvis på att man nu har riktiga siffror men man kan se att även resandet ökar.

Tidigare uppmätt högsta resande var 2011. Då låg det totala resandet på ca: 2,5 miljoner resor per år.

Redan de sju första månaderna i år ligger man på ca: 1,5 miljoner resor. Men troligtvis samma utveckling och rätta siffror kommer resandet sannolikt att sluta på 2,8-3 miljoner resor.

Dessa siffror gäller resor som börjar eller slutar i Halland. På hela sträckan kommer man säkert nå över 5 miljoner resor. Att jämföra med de ca: 1,5 miljon resor som gjordes på hela sträckan första hela året 1993.

Senare i höst kommer resandestatistiken för Öresundstågen. Det blir intressant att se hur många som går av och på stationen i Åsa varje dag.


Inga kommentarer: