onsdag, december 27, 2017

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

Skall försöka samla upp olika insändare jag haft i olika tidningar som jag brukar lägga här på bloggen.

Den här är från Norra Halland. 

Börja planera för ny tågstation i Frillesås

Enligt uppgift stannande det sista tåget i Frillesås 28 maj 1972. Det är dags att planera för nya tågstopp i Frillesås.

När västlänken och tunneln under Varberg är klara 2026 skapas utrymme för fler tågsystem i Halland.

Regionfullmäktige i Region Halland har i trafikförsörjningsprogrammet beslutat att fler tåg kommer att köras 2026.

Hallandstrafiken har då för avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.

Varbergs kommun har redan tecknat en avsiktsförklaring med Region Halland om att ta fram förslag på en ny tågstation i Väröbacka.

Sannolikt blir det tåg som efter Kungsbacka, eventuellt Hede, stannar först i Mölndal och sedan Göteborg. Viktigt är att resenärer söderifrån kommer snabbt in till Mölndal/Göteborg.

Var skall dessa tåg stanna i Kungsbacka kommun? Åsa är givet men där finns redan en station.

Det är viktigt att Kungsbacka i samarbete med Region Halland tar fram förutsättningarna för placering av en ny station i Frillesås.

Frillesås expanderar väldigt mycket och är attraktivt att bosätta sig i. Många permanentar också fritidshus. Goda kommunikationer är oerhört viktigt för ortens utveckling.

Ulrika Landergren (L)
Kommunalråd

Christian Haneson (L)
Gruppledare

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i Hallandstrafikens styrelse

Inga kommentarer: