måndag, maj 01, 2017

Antalet resande med pendeltåget Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde

Under ett antal år har det varit en diskussion om hur många som egentligen reser med pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg.

Västtrafik, som ansvarar för tågen, har utifrån en resvaneundersökning 2006 räknat stämplingsbenägenheten.

Den som reser med kontoladdning måste stämpla men de med periodkort gör det inte alltid. SMS biljett eller  resa via app stämplar inte heller.

Västtrafik har utgått från en andel som stämplat. Lite enkelt beskrivet att har antalet stämplingar ökat har man ansett att resandet ökat. Har de minskat så har antagandet varit minskat resande.

Detta har ifrågasatts inte minst av Hallandstrafiken som har ansvar för den del som går i Halland.

Vi är många som upplevt klart ökat resande och trängsel men Västtrafiks statistik har sagt något annat.

Under 2016 har en nytt system trimmats in. Det innebär att man räknar alla som stiger av och på tågen genom sensorer i dörrarna.

När nu siffrorna för första kvartalet 2017 kommit kan man konstatera att Västtrafiks tidigare siffror var fel och vi som trodde att resandet var högre, hade rätt.

Och vi kan nu konstatera att resandet för de som kliver av och på i Halland är 42,9% högre än vad man tidigare trodde. Det finns säkert några procent ökat resande i den siffran med främst består det av att man räknat korrekt.

För hela pendeltåget, de som reser men utgår eller reser till Halland, är siffran  en ökning på 24%. 55% av resorna med pendeltåget genomförs av hallänningar.

Det innebär att den del som berör Halland kan bli närmare 3 miljoner resor under 2017 istället för tidigare siffror som låg strax under 2 miljoner.

Det nya kundräkningssystemet ger väldigt exakta siffror för resandet. Man kan också snabbt se om någon avgång börjar bli full eller om det är glest med resande.

Västtrafik och även Hallandstrafiken övergår mer och mer till resande vi app. Då kommer man inte stämpla som resenär. Och därför kommer Västtrafik installera samma kundräkningssystem i bussarna.

Fotnot: Artikel 1 om kollektivtrafik.  Det kommer fler under närmaste veckorna så återkom till bloggen regelbundet.

Inga kommentarer: