tisdag, maj 02, 2017

En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

Socialdemokraterna har det lite jobbigt i frågan kring att om Öresundståg skall stanna i Åsa.

I Kungsbacka har S-politiker sagt ja. Man motionerade till och med till Socialdemokraternas distriktskongress i Halland med det blev nej till att fler Öresundståg skall stanna i Åsa.

I fredags skrev de tre socialdemokraterna i Hallandstrafikens styrelse i tidningen Norra Halland om varför man inte skall stanna fler tåg i Åsa. Lite knepigt är att en av ledamöterna är Mikael Delin från Kungsbacka. Bryr han inte sig om vad hans egen arbetarekommun säger?

Idag svarar jag i Norra Halland.

En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

Per Stané Persson, Catharina Berghorn och Mikael Delin redovisar väldigt tydligt i NH 28/4 att en röst på Socialdemokraterna i nästa års val, till regionen och kommunen, är en röst för ett nej till fler tågstopp för Öresundstågen i Åsa.
Det har uppenbarligen inte någon betydelse vad kommunalrådet Eva Borg (S) eller andra socialdemokrater i Kungsbacka säger och tycker vilket bevisas av att Mikael Delin som Kungsbackabo går emot fler stopp.

(S) gömmer sig bakom Trafikförsörjningsprogrammet som är riktlinjer. Ett program som redan ändrats en gång och säkert kommer ändras fler gånger innan nytt tas fram om några år.

Jag föreslog på styrelsemötet i Hallandstrafiken att kontakt skulle tas med Skånetrafiken, Västtrafik, Trafikverket och Region Halland för att få frågan prövad. Men det hovsamma förslaget röstades ner av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Centerpartiets representant hade förhinder men har tidigare tydligt deklarerat partiets motstånd till fler tågstopp i Åsa för Öresundstågen.

Skånetrafikens bör inte bli några problem då deras chef har svarat att frågan om fler stopp i Halland är en fråga för Halland.

Men jag och Liberalerna ger oss inte och är det enda parti som i regionen och kommunen är överens om fler tågstopp i Åsa.

Det finns en station, det går tåg, människor vill åka, låt då tågen stanna.

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland och ledamot i Hallandstrafikens styrelse.

Fotnot: Artikel 2 om kollektivtrafik. Det kommer fler närmaste tiden.

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck.


Inga kommentarer: