onsdag, januari 03, 2018

Skall föräldrar kunna vägra vaccinering utan konsekvenser?

I Sverige har man sedan 1982 vaccinerat småbarn mot mässling, påssjuka och röda hund med ett kombinationsvaccin.

För att nå så kallad gruppimmunitet skall 95% vaccineras. Det vi säga att så många är vaccinerade att sannolikheten är ytterst liten att någon som inte är vaccinerad möter någon smittad.

Nu har det brutit ut fall av mässlingen i Göteborg. Troligtvis för att personer har valt att inte vaccinera sina barn eller sig själva och inte haft sjukdomen.

När föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn utsätter man inte bara dem utan andra för risken att få dessa så kallade barnsjukdomar.

Små barn vaccineras inte för mässling förrän vid 18 månaders ålder. Se vaccinationsprogrammet.

Det finns anledning att diskutera om föräldrar som vägrar vaccinera sina barn skall ha rätt att få ta sina ovaccinerade över 18 månader barn till förskola där risken är stor att de smittar barn som ännu inte vaccinerats?

Jag tycker man på allvar skall diskutera och överväga detta.

När förhoppningsvis mer än 95% av barnen är vaccinerade är ju inte risken så stor när de kommer upp i skolåldern. Men ovaccinerade barn är en risk även där.

Skall man utan konsekvenser få riskera att smitta andra? Kanske skall de som vägrar vaccinera sina barn inte få välja förskola utan hänvisas till en sådan där man vet alla barn är vaccinerade?

Det handlar inte om att hindra barn att gå i förskola utan det kan inte vara fritt fram att få smitta vem man vill.

För något år sedan var det röda hund som fick ett utbrott och nu mässlingen.

Vi får tänka på att svenskarna är ett resande folk och tar hem sjukdomar från semestern. Därför är det så viktigt att se till att få det skydd som Region Halland och andra sjukvårdshuvudmän erbjuder gratis för barnen.

Fakta om mässlingen:

"Efter 3-4 dagar uppstår röda utslag. Ungefär 20 procent av dem som insjuknar drabbas av komplikationer.

Bland komplikationerna finns öroninflammationer (5-9 procent) och lunginflammationer (1-7 procent). Dessa botas i dag med antibiotika och är sällan farliga. Men det finns även betydligt svårare biverkningar. Ungefär 1 på 1 000 drabbas av hjärninflammation som kan ge mental utvecklingsförsening. 

En på miljonen drabbas av en allvarlig komplikation som kallas subakut skleroserande panencefalit. Den kan dyka upp 6-8 år efter att man haft mässling och gör att hjärnan skadas. Först drabbas barnets läs- och skrivförmåga, sedan motoriken. Denna komplikation är dödlig inom ett till tre år."


Inga kommentarer: