onsdag, augusti 15, 2007

Hallänningarna väljer mer privata vårdcentraler

Vårdval Halland har nu varit igång sedan 2007-01-01. Kort beskrivet innebär systemet att patienten själv väljer vilken vårdcentral/vårdenhet man vill tillhöra, privat eller landstingsdriven, och sedan får vårdenheten ersättning enligt bestämd taxa. Vårdenhet kan inte säga nej till patient och om man remitterar för att slippa vissa patienter får man avdrag på ersättningen.

Jag har skrivet utförligare om Vårdval Halland här.

Siffrorna visar nu att 9,4 % valt att byta vårdenhet. Och man väljer i större utsträckning privatdrivna vårdenheter.

Inför starten av Vårdval Halland var 28,5% av patienterna anslutna till privatdriven vårdenhet och 71,5 till landstingdriven. Efter val är nu 31,6% anslutna till privatdriven enhet och 68,4% till landstingsdriven.

Två nya privata vårdenheter startar i Kungsbacka (Kullavik) och Varberg i höst som säkert kommer att få många nya patienter från landstingsdrivna enheter. Och i Halmstad går Capios klinik med i systemet.

Jag gissar inom ett par år kommer fler hallänningar att vårdas av privata vårdenheter.

Det intressanta är att det är i så fall är inget politiskt beslut utan ett beslut av patienterna själva.

Att patienter vårdas av privatdrivna enheter är inget självändamål. Min förhoppning är att den ökade listningen hos privata enheter skall fungera som en väckarklocka och morot för de landstingsdrivna vårdenheterna så att de blir lika attraktiva som de privatdrivna.

Inga kommentarer: