onsdag, augusti 09, 2006

Stöd för Folkpartiets betygförslag

Folkpartiet i Kungsbacka har lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att Kungsbacka skall ansöka om att få bli försökskommun med betyg från årskurs 6.

Att en kommun ger betyg tidigare än andra skapar ju inga problem då alla får slutbetyg från årskurs 9. Istället skulle det vara ett stöd för att tidigare upptäcka elever som behöver stöd. Att på hösten i årskurs 8 få sitt första betyg är alltför sent.

Skolbyråkraterna och kommundirektören i Kungsbacka har avstyrkt förslaget. För dyrt, skriver man.

För dyrt att mäta kunskap? För dyrt att försöka ge stöd till elever tidigare? Avskaffa i så fall betygen helt av ekonomiska skäl.

Glädjande har vi fått med moderaterna och centern på förslaget i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vad (kd) står är tveksamt. Man har ordförandeposten i den nämnd som tycker det är för dyrt. Men det skulle ju vara mycket underligt om (kd) ställde sig på vänsterkartellens sida när förslaget kommer upp i kommunfullmäktige några dagar innan valet eller yrkade på ytterligare utredning för att få bort förslaget från dagordningen under valrörelsen. Men i Kungsbackas fullmäktige har (fp), (m) och (c) majoritet så förslaget lär gå igenom i vilket fall.

En artikel om förslaget i Hallands Nyheter kan läsas här.

Förhoppningsvis skall Kungsbacka aldrig behöva bli försökskommun. Om valet slutar på rätt sätt kommer skolminister Jan Björklund föreslå riksdagen under hösten att betyg från årskurs 6 införs i samtliga kommuner. Riksdagens majoritet kommer att rösta igenom förslaget innan juluppehållet.

Intressant är dock att det blir en skoldebatt i kommunfullmäktige i Kungsbacka några dagar innan valet. Om en av de 9 frågor Folkpartiet driver.

Mer om våra skolförslag finns här.

Inga kommentarer: