onsdag, augusti 09, 2006

Fastighetsskatteförslag från (s) med drag av panik

För lite, för osäkert och med ett drag av panik över sig. Det är vad man kan säga om socialdemokraternas utspel om fastighetsskatten. Att frysa taxeringsvärdena i två år och under tiden utreda framtiden för skatten.

HSB: s ordförande Gun Britt Mårtensson utryckte det ungefär såhär.
– Det är som att försöka bota en allvarlig sjukdom med Treo. Och hon är f.d. kommunstyrelsens ordförande (s) i Östersund. Ingen borgerlig politiker som försöker hoppa på socialdemokraterna.

Folkpartiet och de andra allianspartierna har ett förslag som innebär att den statliga fastighetsskatten skall bort. Jag är själv tveksam till kommunal avgift som lösning. Ta istället ut en låg statlig avgift så behöver man inte krångla med det kommunala skatteutjämningssystemet eller blanda in kommunerna.

I vilket fall så är beskedet helt klart. Med en alliansregering får alla som bor, oavsett upplåtelseform, en klar lindring. Med en vänsterkartellregering, vem som nu sitter i denna regering, vilket är en fråga för sig, så är det klar ovisshet om vad som händer efter några år. Utredningar är inget särskilt säkert vallöfte.

Inga kommentarer: