onsdag, december 16, 2015

Asylsökande läkare erbjuds undervisning i vårdsvenska och praktik i Region Halland

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt idag att erbjuda asylsökande med läkarutbildning
undervisning i vårdsvenska och praktik inom regionens hälso- och sjukvård med start i januari 2016. 

Svenska är oerhört viktigt för att nyanlända skall kunna få läkarlegitimation .
 
Det är för att snabba på den processen som utbildningen genomförs. Kurserna är på heltid under 12 månader och ska genomföras både på Katrinebergs- och Löftadalens folkhögskolor. 

 Det blir tre dagars språkundervisning på skolan och två dagars praktik inom hälso- och sjukvården. Preliminär budget för de båda kurserna är drygt 2,7 miljon kronor baserat på 24 elever. I kostnaden ingår lärarlöner, studiematerial, lunch, fika, busskort och tolkar.  

Man skall få en kunskapsnivå i svenska som motsvarar det som krävs för att tjänstgöra på prov i regionen.

I första läget är det läkare men jag ser möjligheten att tandläkare, sjuksköterskor eller andra med medicinsk utbldning kan gå detta "snabbspår"

Vi kommer t.ex inom behov Närsjukvården ha behov av att ta vara på nyanländas kompetens.

Deras kompetens är oerhört viktigt för att täcka det behov av personal som finns är en del av det behov framöver i sjuk- och tandvården.

Region Halland har av riksdagen fått 42,7 miljoner extra utöver den ersättning som betalas ut för vård av asylsökande. Projektet finansieras ur dessa pengar och det är ju ett mycket bra sätt att använda dem.

1 kommentar:

Ralph Dollander, Vallda sa...

Mycket klokt, men är inte detta nära nog en självklarhet för att kunna ta tillvara på kompetensen hos asylsökande och invandrare? Jag hoppas bara att insatserna inte blir förgäves p.g.a. trögheten och byråkratin med att ge läkarna legitimation.