måndag, september 12, 2016

Dags att sätta stopp för religiösa friskolor

"En liberal utgångspunkt är att skolan ska vara fri från religiös påverkan."

Ett citat från artikel på DN debatt som undertecknats av Jan Björklund, Gulan Avci, Fredrik Malm och Christer Nylander.

Jag tycker det är ett viktigt liberalt ställningstagande och glad över att man kommer föreslå Liberalernas landsmöte att sätta stopp för nya religiösa friskolor och att de som finns inte får utöka antalet elever.

På sikt, anser jag, bör de avvecklas helt.

Precis som man skriver handlar inte detta om att vara negativ till friskolor. Dessa hotas hela tiden av partierna på vänsterkanten och tyvärr numera även Miljöpartiet. Där är Liberalerna tydliga för friskolor och tar striden.

Det här citatet säger väldigt mycket:

"Alla barn har rätt till en allsidig kunskap baserad på vetenskaplig grund är viktig. Enligt gällande lagstiftning måste även de religiösa friskolorna följa den svenska läroplanens värdegrund. Dilemmat är dock att många föräldrar väljer dessa skolor just för att de vill ge sina barn en kulturell och religiös värdegrund. Det är svårt att med inspektioner motarbeta otillåten religiös påverkan. Hur värderingar förmedlas låter sig inte lätt inspekteras."

Och man skriver vidare:

"Vi kan inte stillasittande se på när barn riskerar att få en allt längre startsträcka in i det svenska samhället. Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta. Integrationen börjar i klassrummet i mötet mellan nyanlända elever och det svenska samhället."

Det här förslaget kommer säkert kritiseras från vänsterhåll. De vägrar se att det finns utmaningar i  att integrera nyanlända, och att grundläggande värden som individens frihet och jämställdhet mellan kvinnor och män inte accepteras av alla som kommer till Sverige.

Inga kommentarer: