lördag, september 10, 2011

Historien om Hede pendeltågsstation

Idag skriver Kungsbacka Posten om att Hede pendeltågsstation skall byggas ut kraftigt och bli något av ett Kungsbacka norra.

Hede är stationen som så kallade experter inte tyckte skulle byggas.

När pendeltågen planerades i slutet av 80-talet och början av 90-talet så var antalet stationer en het fråga.

De sakkunniga som  anlitades ansåg att så få stationer som möjligt var att föredra. Politikerna ville ha stationer där människor bodde och verkade.

Det som idag är Lisebergstationen tyckte konsulter och experter inte var så nödvändigt. Idag skulle vi inte kunna tänka oss pendeltåget Kungsbacka-Göteborg utan den.

Men mest emot var man Hede station. Fullständigt onödig och sinkar bara tåget, var experternas dom.

Men Kungsbackas politiker såg en annan utveckling. Javisst var de få resande i början men området var ett utvecklingsområde. Hela området kring Borgås (Det är den marken som går från f.d Beiersdorf till och med bostäderna i Björkris) hade köpts in.

I detta fallet vann politikerna och experterna fick ge sig. Och med facit i hand hade politiken rätt.

Inga kommentarer: