söndag, september 04, 2011

Intressant artikel om patientintegritet

I Svenska Dagbladet skriver idag Alexander Bard, Fredrik Federley m.fl om risker med att känslig information om patienter sprids utan att patienten har koll på vem som läser dem och har tillgång till uppgifterna.

Intressant inlägg värt att läsa. Tryck här.

Inga kommentarer: