tisdag, september 06, 2011

Öppenhet vid val av ledare är självklart

I en motion till Folkpartiets landsmöte föreslår 17 folkpartister, jag är en av dem, att nästa gång Folkpartiet skall utse ledare skall det ske genom ett slags primärval.

Författare till motionen är Mathias Sundin. Oppositionsråd i Norrköping och ordförande för Folkpartiet i Östergötland.

Tillsammans med ordföranden i LUF Adam Cwejman, också undertecknare av motionen,  skriver Mathias om motionen på idag på DN debatt.

Efter Centerpartiets lyckade process med att få fram ny ledare tror jag aldrig något parti kan gå tillbaka till den slutna process som valde Håkan Juholt.

Nu kommer säkert inte Jan Björklund att avgå på många år men nästa gång en ny ledare för Folkpartiet skall väljas så måste det ske i en öppen process. Precis som det skall vara i ett liberalt parti.

Inga kommentarer: