onsdag, maj 30, 2007

Sverige behöver lagar som reglerar bidrag till partierna

Socialdemokraterna tar på olika sätt emot bidrag från fackföreningsrörelsen. Direkta och indirekta. Hur mycket det är vet vi inte.

Nu avslöjas av TV 4:s Nyheterna att moderaterna fått 30 miljoner från privatpersoner eller vilka de nu är genom någon förening/stiftelse.

Det är ju dessutom möjligt att andra partier fått bidrag som vi inte känner till.

Risken är alltid att dessa bidrag på olika sätt påverkar de partier som får bidrag. I Storbritannien pågår just nu utredningen om att Labour för att få bidrag och lån från rika privatpersoner lovat dem att bli adlade. Till och med Tony Blair har förförts av polisen.
Även de konservativa påstås ha lämnat sådana löften vid sin tid vid makten.

Givetvis förnekar alltid partierna att bidragsgivarna kan påverka men skandalen i Storbritannien och andra sådana skandaler visar ju på motsatsen.

Sverige behöver, precis som många andra länder har, en lag som reglerar hur man kan ge bidrag, direkt via pengar, eller genom att ställa resurser som lokaler, personer, tryckerier och dylikt till förfogande.

Lagen måste också ge partierna skyldighet att redovisa vem som givit pengarna.

Skall man få ge pengar anonymt? Både ja och nej. Privatpersoner bör ha ett belopp som redovisas men där namnet inte blir offentligt. T.ex. 25 000. Belopp över detta belopp och pengar/stöd från organisationer och företag skall alltid redovisas vem de kommer från.

Förslagsvis riksrevisionen bör ha möjlighet att granska siffrorna och inbetalningar så att man inte försöker kringgå lagen genom att samma privatperson betalar in 20 ggr eller man går via någon förening/stiftelse som i sin tur inte talar om hur man fått pengarna.

Upptäcks fusk skall partierna tvingas betala tillbaka pengarna till bidragsgivaren, betala 40 % av värdet i straffavgift och den ansvariga i partiet skall kunna åtalas.

Jag vill inte på något sätt hindra bidrag till partierna. Väljarna har dock rätt att veta om de förslag partierna lägger fram, eller utnämningar man gör kan ha påverkats av att någon privatperson eller organisation/företag har lämnat bidrag.

Vågar (m) och (s) ge Sverige en lag om kampanjfinansiering, en lag som finns i de flesta demokratiska länder?

Inga kommentarer: