fredag, juni 01, 2007

Sossarna i Kungsbackas namnsinsamling saknar värde

Socialdemokraterna i Kungsbacka håller på med en namnsinsamling för att stoppa regeringens försäljning av statliga bolag. Eller är det något sossarna gör över hela landet? Man tycks dock glömma att tala om att det är den f.d (s)-regeringen som sökt bemyndigande för att sälja Telia Sonera, Omx och Nordea. Och att också (s) vill sälja. För 15 miljarder per år.

Den är länken borde man läsa. Det finns fler liknande debattsvar.

Det blev ett svar och insändare i tidningen Norra Halland idag till socialdemokraten Åke Eliassons insändare tidigare i veckan.

Berättade du sanningen på torget Åke?
I en insändare i Norra Halland 29 maj redovisar Åke Eliasson (s) ett upprop och namninsamling som han och (s) gjort på torget i Kungsbacka vid 1:a maj och vid marknadsdagarna.

Insändaren går ut på att man inte skall sälja ut hela eller delar av statliga bolag. Åke Eliasson påstår att människor är upprörda och har lite förståelse för förslaget att sälja det bolag som det inte finns strategisk anledning för staten att äga.

Bland de bolag Åke nämner finns Telia Sonera, OMX och Nordea.

Men har Åke Eliasson och socialdemokraterna berättat sanningen på torget? Det människor borde vara upprörda över är att (s) uppenbarligen har stått på torget och mörkat.

Riksdagen har tidigare beslutat att bemyndiga regeringen att sälja aktier i Telia Sonera, OMX och Nordea. På förslag av socialdemokraterna. Så den försäljning av aktier i Telia Sonera som regeringen gjorde för en tid sedan gjordes på det bemyndigande den tidigare (s)-regeringen begärt av riksdagen.

Dessutom så har socialdemokraterna genom Thomas Östros (läs protokollen) före sin valförlust sagt i riksdagen att man vill sälja statliga bolag för 60 miljarder (15 miljarder per år) under innevarande mandatperiod.

Grunden för uppropet och namninsamlingen faller liksom platt till marken.

Som man frågar får man svar. Och redovisar man inte hela sanningen blir ju påskrifterna värdelösa som inlägg i debatten.

Antingen är socialdemokraterna i Kungsbacka okunniga om vad deras parti gjort och sagt i riksdagen eller så försöker man medvetet få namnunderskrifter utan att presentera hela sanningen. Oavsett vilket skapar det trovärdighetsproblem.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

Inga kommentarer: