fredag, maj 04, 2007

Opinionsmätningarna har ett trovärdighetsproblem

Man kan faktiskt allvarligt undra om de som ansvarar för opinionsundersökningarna kan sova på natten. De borde ligga sömnlösa och fundera på varför de skiljer sig så mycket. Vad är fel och vem har fel? Alla?

Den 2 maj presenteras en opinionsmätning av Skop som publiceras i Dagens Nyheter.

I Svenska Dagbladet och Expressen och Dagens Nyheter kan vi idag läsa Demoskops senaste mätning.

Det verkar som de inte har gjort en mätning i samma land.

Vänsterpartiet lyckas man dock pricka. 5,0 % hos Skop och 5,1 % hos Demoskop.
Även miljöpartiet hamnar ungefär på samma. 6,5 % hos Skop och 6,8 % hos Demoskop.

Men sedan börjar det spreta. Hos Skop får moderaterna 25,9% och hos Demoskop 29,2%.
En skillnad på 3,3 %. Centerpartiet får hos Skop 7,7 % och hos Demoskop 5,8 %. En skillnad på 1,9 %.

Hos Skop går folkpartiet framåt till 6,9 % men backar hos Demoskop till 4,2 % en skillnad på 2,7 %. Även kristdemokraterna går framåt hos Skop till 6,3 % medan man i Demoskop backar till 2,9 % och skulle få lämna riksdagen. En skillnad på 3,4 %.

Slutligen socialdemokraterna. Är de på uppåtgående eller står man och stampar ungefär på valresultatet? Enligt Skop backar man till 37,4% men i Demoskop går man fram till 41,6%,
En skillnad på hela 4,2 %.

Kan man tro på dessa mätningar? Mitt svar är nej. Och det är livsfarligt att lita på dem och dra några slutsatser.

Den kristdemokrat som läser Skop känner ju att partiet är på väg upp och närmar sig valresultatet som var 6,6 %. En annan som läser Demoskop kan ju uppleva att partiet håller på att utplånas. Och båda kan ju ha fel. Sanningen kan ju vara någon annan.

Om de olika opinionsundersökningarna fortsätter att spreta på detta sätt så har de ett allvarligt trovärdighetsproblem. Och de som använder dem för att undersöka kundvanor osv., hur vet dessa om de inte mäter fel även där? Kan de inte någorlunda pricka partisympatierna, hur vet företagen om de prickar rätt när det gäller kundens vanor och vad de tycker om olika företags produkter?

Tidningarna borde också fundera över om man kan publicera dem utan att kritiskt ifrågasätta mätningarna. Som vissa gör dra slutsatser och göra politiska analyser kan bli väldigt fel.

Inga kommentarer: