måndag, april 30, 2007

Replik rätten att välja läkare

På min och Ulla Ertsborns artikel i Hallands Nyheter måndagen den 23 april fick vi en replik från SPI (pensionärspartiet) där man påstod att vi gått med på deras förslag. Det är ju så att folkpartiet drivit frågan om husläkare och rätt att välja läkare i oerhört många år. I dagens Hallands Nyheter har vi en replik.

Välja läkare gammalt fp-förslag

Replik till Ingeborg Oléni (spi) i HN 25/4.
Tyvärr måste vi göra Ingeborg Oléni besviken. Folkpartiets uppfattning att man skall få lista sig hos en läkare är inte inspirerat av henne eller spi.

Under många årtionden har folkpartiet drivit frågan om husläkare. Kravet att få välja läkare har lika länge funnits i både centralt partiprogram och lokalt landstingsprogram.

Men vi insåg givetvis att det kommer att kräva mycket kraft att få Vårdval Halland att fungera på önskvärt sätt och att det måste genomföras i flera steg. När ersättningsmodellen fungerar fullt ut så anser vi att den också skall innehålla val av läkare. Det hindrar dock inte både privata och landstingsdrivna vårdenheter att som ett sätt att konkurrera och erbjuda hög kvalité gå före och redan nu erbjuda val av läkare.

Ulla Ertsborn
Tommy Rydfeldt

Inga kommentarer: