lördag, november 28, 2015

Liberalerna förnyar sin politik

Förra söndagen bytte Folkpartiet namn till Liberalerna. Första gången jag fick presentera mig som företrädare för Liberalerna var i tisdags. Något jag alltid kommer att komma ihåg.

Men det är inte bara namnbyte. Politiken förnyas. Landsmötet var steg 1. Fram till valet kommer ytterligare förnyelse, inte minst på landsmötet 2017 då bland annat ny vårdpolitik skall tas.

I fredagens Norra Halland presenterade jag och Ulrika Landergren de förändringar som nu pågår.

Liberalerna förnyar sin politik

Sverige och Kungsbacka kommun behöver mer liberalism. Liberalerna förnyar sin politik på en rad områden. På partiets landsmöte i helgen fattades viktiga beslut om en ny skattereform, ny bostadspolitik och om namnbytet till Liberalerna. Förnyelsen är på riktigt och den kommer att fortsätta. Vi liberaler ser bortom särintressen och värnar om människan.  

Bostadsmarknaden behöver mer liberalism
Sveriges bostadsmarknad fungerar inte, idag präglas den av för lite bostäder och för lite marknad. Omfattande regleringar gör att det inte byggs tillräckligt samtidigt som köer och skatter gör att människor inte kan, vågar eller vill flytta. Vi vill se fri hyressättning i nybyggnation och en friare hyressättning i det befintliga hyresbeståndet samtidigt som flyttskatten sänks. Då ökar vi utbudet och rörligheten. Till det föreslår vi en snabbare väg till fler detaljplaner, färre överklaganden och ett uppmjukat strandskydd.

En modern och bred skattereform
Liberalernas förslag till ny skattereform. Vi föreslår att brytpunkten höjs, nivån på det första steget i den statliga skatten sänks och att värnskatten avskaffas. Utbildning ska löna sig, inte minst för kvinnliga akademiker.

Vi förslår sänkt bolagsskatt för att stärka och förbättra landets företagsklimat och sänkta flyttskatter. Genom att sänka skatten på enkla jobb öppnas fler vägar in på arbetsmarknaden. En viktig reform för både unga och nyanlända svenskar. Skattereformen är fullt ut finansierad genom bland annat höjda miljö- och konsumtionsskatter, en del i vår gröna skatteväxling.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv och ökad rörlighet på bostadsmarknaden bidrar till ökat välstånd och fler jobb. Det är så vi bygger en stark välfärd.

Vi heter det vi är - Liberalerna
Vi är ett idéparti, grundat av människor ur olika grupperingar i samhället, med en gemensam tro på de liberala idéerna. Vår uppgift är att ta kampen mot ofriheten oavsett om det handlar om höga skatter, detaljreglerande bygglagar, politik som baserar sig på förlegade fördomar och social utsatthet. Sådan är liberalismen.

Ulrika Landergren (L)                                                Tommy Rydfeldt (L)
Kommunalråd i Kungsbacka                                     Gruppledare Region Halland

Inga kommentarer: