måndag, februari 01, 2010

Hjälp mig göra sjukvården i Kungsbacka bättre

1/1 2011 blir Halland egen region. Med ansvar för bland annat sjukvård, regionala frågor, kollektivtrafik och kultur.

Jag kommer att kandidera till nya Region Hallands fullmäktige. Första steget har jag lyckats med. Det är att få mitt partis förtroende att finnas på valbar plats på regionlistan (som pga. att det är försök kommer heta landstingsval). Men som kandidat söker jag Kungsbackas invånares förtroende att företräda dem i regionen.

Jag vill med 15 års erfarenhet av kommunpolitik, och när mandatperioden är över 6 års erfarenhet av landstingspolitik, vara med och göra nya Region Halland till något bra för hallänningen. Jag har också visat att jag som politiker kan genomföra saker. Jag var kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka när pendeltågen mellan Kungsbacka och Göteborg beslutades om och avtal förhandlades fram.

Den viktigaste frågan i min kampanj är sjukvården i Kungsbacka.

Bättre akut vård i Kungsbacka

Vi är i Kungsbacka över 74.000 invånare och blir bara fler. I detta läge, som man gjorde 15 februari 2006, stänga jouren och ta bort möjligheten att få träffa en doktor i Kungsbacka mellan 00.00-07.00, var ett felaktigt beslut. Det är inte rimligt att behöva åka till Sahlgrenska eller Varberg mitt i natten för mindre saker.

En ordentlig genomgång av akutsjukvården i Kungsbacka behöver göras Vi har nu vårdval Halland som innebär att din vårdcentral är ett mer naturligt val för sådant en vårdcentral normalt klarar. Hur skall akutvården i Kungsbacka se ut framöver och hur skall man kunna få vård nattetid?

Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

Det finns tendenser i Landstinget Halland att centralisera mer till Halmstad. Bland annat har ansvaret för röntgen flyttats från Kungsbacka till Halmstad. En utredning har också föreslagit att delar av gynekologin i Kungsbacka skall flytta. Då till Varberg.

Kungsbackas närsjukhus är ett bra och skickligt sjukhus. Jag kommer jobba för att utveckla och stärka sjukhuset och säger nej till att delar av sjukhuset flyttar till Varberg eller Halmstad.

Man skall ha rätt att välja läkare

Alla skall ha rätt att inte bara välja vårdenhet utan även en fast läkare så man slipper träffa olika läkare hela tiden. Den framtida regionen kan påverka detta både genom Vårdval Halland men också genom sin egen Närsjukvård som driver vårdcentraler i egen regi.

Vårdgaranti inom akutsjukvården

Skall man behöva vänta upp emot 10 timmar på akuten? Jag har tagit initiativet till en motion där Folkpartiet krävde att inom fyra timmar skall patienten ha skrivits in, blivit behandlad eller överförd till vårdavdelning.

Motion föreslogs avslagen först. Jag fick den återremitterad och till slut bifallen. Nu pågår arbetet för att införa max fyra timmar på akuten. Jag vill fortsätta arbetet i nya Region Halland för att detta verkligen genomförs.

Detta är fyra viktiga frågor för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka men även Halland.

Med ditt kryss får jag stöd och möjligheter att arbeta för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka.

Min hemsida hittar ni genom att trycka på denna länk

Inga kommentarer: