onsdag, maj 27, 2015

Ett nytt vårdval i Halland som fångar ohälsa och gör vården mer jämlik

Idag beslöt regionstyrelsen i Region Halland att föreslå regionfullmäktige att från 1/1 2016 ändra vårdvalet. De stora förändringarna gäller vårdcentralerna.

Halland var först i Sverige med vårdval från 2007. Systemet har i stort varit åldersbaserat med vissa avdrag om man inte uppnår målen.

Med tiden har det visat sig att systemet inte fångat områden med stor ohälsa. Inte heller har det tagit hänsyn till att det skall gå att driva vårdcentraler på landsbygden.

Det har ju också visat sig att kvinnor söker mer vård än män.

Det nya vårdvalet innebär följande:

1. 18 åldersgrupper införs, 9 för män, 9 för kvinnor.
2. Det lönar sig att göra mer på vårdcentralen vilken gynnar dem på landsbygd.
3. I vissa av de nio åldersgrupperna för kvinnor får man större ersättning än män.
4. Ett index, CNI, som mäter ohälsa, står för 10% av ersättningen.

Detta införs under tre år för att alla skall kunna anpassa sig.

Dessutom så görs andra förändringar.

1. Neurorehab tas över av den egna regin för att öka kvalitén.
2. Dietisterna överförs till sjukhusen
3. Missbruksteam införs som har i uppgift att lotsa missbrukare som lämnar sjukhusvård
4. Satsning sker på första linjen psykiatri för barn och unga. En vårdcentral i varje kommun får särskilt uppdrag.

Ett vårdvalssystem kan aldrig bli perfekt men jag tror detta bättre fångar upp behoven och skapar en mer jämlik och jämställd vård.

Men som i alla ersättningssystem måste det ständigt följas upp och om det inte fungerar som man önskat så förändras systemet.

Det regionstyrelsen sagt klart nej till är att vårdcentraler skall kunna sätta tak på hur många patienter man vill ta emot och därmed nagga valfriheten rejält i kanten. Ett önskemål från flera privata.

Också ett nej att lägga in diagnoser som underlag för ersättning. I vissa regioner/landsting som har detta har patienterna blivit sjukare på pappret. Men är dem det i verkligheten?

Alla system där man får mer ersättning ju mer man gör riskerar alltid att ge övervård för det ger mer pengar.

Slutligt beslut tar regionfullmäktige 17 juni.

Inga kommentarer: