tisdag, november 24, 2009

(S) utförslöp

Dagens opinionssiffror i Aftonbladet visar att Socialdemokraternas förändring till ett parti som andra fortsätter. Partiet får 29.7%.

Det fanns en tid då (S) alltid fick över 40 %. Men sedan valet 1991 har det bara hänt en gång nämligen 1994. Göran Persson klarade aldrig över 40 % i sina tre riksdagsval och nu tycks Mona Sahlin etablerat partiet kring 30 %.

Strategin att bilda regering med (MP) och (V) har också misslyckats. Miljöpartiet har blivit ett intressant parti för tänkbara socialdemokrater i storstäderna som inte stödjer Alliansen och inte heller är så förtjusta i Mona Sahlin och den politik man för.

Den hårdare knytningen av (MP) till (S) gör det möjligt för dessa väljare att rösta på (MP) och ändå få en vad de hoppas RödGrön regering.

Mätningen i Aftonbladet visar också att Alliansen är större än det RödGröna blocket.

Denna mätning är också en av få som fångar upp Piratpartiet.

Slutsatser av denna mätning?

Den enda säkra är att det blir jämt i nästa val och det är långt från avgjort.

AftonblSvdGP

Inga kommentarer: