onsdag, december 02, 2009

Utveckla Hallands kollektivtrafik

Insändare publicerad i Kungsbacka Posten för några dagar sedan.

Utveckla Hallands kollektivtrafik

Idag har Landstinget Halland ett visst ansvar för länets kollektivtrafik som 50 % ägare av länstrafiken. Övriga 50 % ägs av kommunerna.

Den 1 januari 2011 försvinner Landstinget Halland och kommunalförbundet Region Halland. Istället uppstår nya Region Halland med bland annat ansvar för sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Ett direktvalt Regionfullmäktige väljs. På grund av att grundlagen inte ändrats kommer valet kallas landstingsval.

Att få en fungerande tågtrafik i Halland med tågstopp, t.ex. i Åsa, är inte enbart en fråga enbart för enskild kommun utan borde vara en angelägenhet för hela Halland.

Att utveckla pendel och regionaltrafik med tåg är givetvis oerhört viktigt. Men även att det går att åka mellan kommunerna.

Det är svårt att förstå att det är så dålig samordning mellan Västtrafiks kort och Hallandstrafikens kort och taxor.

Det går idag t.ex. att köpa biljett regionen runt, antingen för 24 timmar eller 72 timmar, inom hela Västtrafiks trafiksystem. Inklusive Kungsbacka. Men det som bor i Varberg och skall åka två dagar till Strömstad måste först åka till Kungsbacka och sedan ta sig via ny biljett till Strömstad.

Givetvis skall Hallands kommuner fortsätta att ha inflytande över sin lokala trafik.

Men Folkpartiet tror att nya Region Halland är bäst på att utveckla kollektivtrafiken i länet och att lösa de problem som finns med kort och taxor. Det har vi föreslagit när det nu tas fram en organisation för nya Region Halland.

Tommy Rydfeldt (FP)
Kandidat 2010 till Regionfullmäktige i Halland

Inga kommentarer: