tisdag, augusti 03, 2010

Hur har de rögröna med valfriheten?

Jag skrev en debattartikel i Hallands Nyheter och fick svar av två vänsterpartister. Här är min replik.

V är emot valfrihet

I en replik till mig i HN 23/7 ger Ingmari Carlsson och Kristina Hallberg (båda V) inga som helst besked om det finns en framtid för privata välfärdsföretag som friskolor, tandläkare och vårdcentraler om de rödgröna vänsterpartierna får makten.

Vänsterpartiet driver ju att företag i välfärdsektor inte skall få gå med vinst. Men det gäller tydligen inte alla som levererar varor och tjänster till dessa företag.

Ihåligheten i Vänsterpartiets argument blir oerhört tydlig då det enligt Carlsson/Hallberg är helt rimligt att den som hyr ut lokaler för ett äldreboende och levererar matvaror får göra vinst men inte den som sköter vården.

Jag håller med om att hälsa är en mänsklig rättighet. Men det är också rätten att själv få välja vård och inte bara tvingas välja det som samhället har valt ut.

Att Vänsterpartiet hamnar så fel i vinstdebatten beror ju på att det man egentligen är emot är valfrihet. Att invånare skall kunna få välja vem som levererar välfärd till dem. Man tror helt enkelt inte på människors förmåga att ”välja rätt”. Och man är rädd för att den offentliga sektorn inte har förmågan att konkurrera med privatdrivna alternativ.

Vänsterpartiet var emot Vårdval Halland och i sin valplattform kräver man att lagen om vårdval i hela landet skall upphävas.

I sitt skolprogram vill man på sikt förbjuda friskolor.

Idag får många sin välfärd levererad av friskolor, privatdrivna vårdcentraler, privatdrivna äldreboenden, privatägda tandläkarkliniker, osv.

När man läser Vänsterpartiets olika program framgår klart att man skulle vilja förbjuda alla privata välfärdsföretag. Att gå till val på detta öppet och tydligt vågar man inte. Att kräva stopp för vinster blir ett sätt att bakvägen kväva dessa privata företag.

Tills Miljöpartiet och Socialdemokraterna ger klart besked finns det anledning för alla väljare att vara klart oroliga. Speciellt som Lars Ohly i Almedalen sa att MP och S visat sympati för hans åsikter.

Tommy Rydfeldt(FP)

Inga kommentarer: