söndag, augusti 29, 2010

Valstugornas tid förbi?

Kommunalrådet Ulrika Landergren (FP) funderar på sin blogg över valstugornas framtid.

Jag har haft samma funderingar.

Partierna lägger mycket kraft och pengar på valstugorna. De bemannas av partiarbetare som därmed blir låsta vid torget. Är det rätt prioritering?

I Kungsbacka står valstugorna på torget. Men hur många rör sig där? Kungsmässan, Freeport/ICA Maxi, Lindens torg (Systembolaget) är platser där betydligt fler rör sig på.

De två veckor stugorna varit öppna har det varit få väljare som kommit förbi. Mest skolklasser och lärare som vill ha material.

Väljarna har andra mötesplatser än Kungsbackas torg. De politiska partierna måste söka upp väljarna där.

Det kan vara i sociala medier men även nya mötesplatser.

Jag är övertygad om att det är sista valrörelsen valstugor står på torget.

Inför valet 2014 bör partierna tänka om.

Här är några idéer:

1. Gemensamt se till att skolor och lärare får material,
2. Ordna gemensamma valfredagar och vallördagar och valsöndagar på t.ex Kungsmässan, ICA Maxi, Coop Forum och liknande ställen.
3. I samband med dessa valmöten ha minidebatter i olika ämnen.
4. Ha speciella valdagar när det är marknad i augusti och september med olika arrangemang och debatter.

Jag är övertygad om att om man sätter sig ner och funderar kommer partierna på ytterligare idéer om hur väljare och partier skall kunna mötas.

Och det kostar inte mer pengar eller tar mer resurser än att ha valstugor ingen besöker.

PS! På bilden målar riksdagskandidaten Ann Molander valstugan DS!

1 kommentar:

Pierre Ringborg sa...

Jag har också varit skeptisk till valstuga på samma plats var fjärde år. Skolinformationemn anser jag är prioritet nr 1. Jo men de har inte valbar ålder säger någon. Just det sluta med fjäskandet med väljare som redan har valfriheten att dela upp sig på tre olika val och vänd er till verkligheten dem det berör. De som är extremt beroende av de politiska besluten. In på ålderdomshemmen också och informera det är mycket nu och pensionärerna är den grupp det fjäskas mest för.