fredag, augusti 13, 2010

Parti vill göra "Din Framtid" mörk

En grupp som ville ha kvar kommunala dagmammor i Kungsbacka bildade ett parti. Kallar sig för Din Framtid.

Nu har de presenterat sitt program och får dem majoritet är knappast din framtid ljus.

Om man genomför deras idéer lär Kungsbacka kommun få kraftiga problem framöver.

För att riktigt markera att de behövs påstår man att kommunen gjort besparingar i 20 år.

Alla som kan det minsta ekonomi vet att detta påstående är falskt. Kommunens kostnader har snarare ökat för mycket. Vilket har resulterat i skattehöjningar.

Deras förslag är allmänt flummiga. Man påstår att det går att bryta upp och decentralisera den kommunala förvaltningen. Tjänstemännen skall omskolas.

Partiet påstår att man kan frigöra 300 miljoner. Och nu blir det riktigt kul.

100 miljoner tar man från framtida eller tidigare överskott. Man intecknar alltså pengar som inte finns. Dessutom måste en kommun eller landsting göra överskott för att inte behöva låna till varje investering med höga räntekostnader som följd.

80 miljoner påstår man sig kunna spara på att inte ha köpa-sälj system i kommunen.
För att ge ett exempel på vad Köpa-Sälj är så när skolan behöver städning så köper man det antingen av kommunal förvaltning eller privat bolag. För bästa kvalité och pris.

Man säger inte hur man sparar 80 miljoner och det är ju klokt. Köpa-sälj system brukar pressa priserna och eftersom det inte blir fri nyttighet att få en tjänst effektiviserar detta verksamheten. I Landstinget Halland har sådant system på servicetjänster sparat säkert 100 miljoner på ca: 10 år. Pengar som gått till vården.

Genom att inte köpa externa tjänster eller konsulter så frigör man 40 miljoner. Men dessa tjänster behövs ju idag. T.ex om man bygger en bro måste den projekteras, av en konsult. Alternativet är ju att anställa personal och då blir det ingen besparing.

Slutligen så skall man antalet minska nämnder och förvaltningar och spara 80 miljoner på det.

Om man skall upprätta någorlunda servicenivå och även inte få total maktkoncentration till några få politiker är det ju en omöjlighet.

Om man betalar 100 kr i skatt går 2,91 kr till den politiska verksamheten inklusive kommungemensamma. Till För och grundskola går det 42,78 kr.

Alla förstår nog att det finns inga 80 miljoner att hämta genom minskning av antalet politiker och förvaltningar.

Antingen är man totalt okunniga i det nya partiet, kanske naiva eller så försöker man slå blå dunster i väljarna.

Som tur är behöver inte jag avgöra detta utan det gör väljarna den 19 september.

Går man på deras budskap? Jag tror inte det.

En sak skall alla politiker lära sig. Väljarna är inte dumma.

Ola Johansson skriver också om detta.

Inga kommentarer: