lördag, augusti 14, 2010

Vill du hjälpa mig göra sjukvården bättre?

Rubriken finns på det blad som nu börjar delas ut i Kungsbacka.

Om man frågar mig hur kan jag hjälpa dig? Då är mitt svar, genom att ge mig ditt kryss och därmed Folkpartiet din röst ökar möjligheterna att få igenom de frågor jag driver, och göra en bra sjukvård ännu bättre.

Här är mina fyra viktigaste frågor:

Bättre akutvård i Kungsbacka

Vi är i Kungsbacka över 74.000 invånare och blir bara fler. I detta läge, som man gjorde 15 februari 2006, stänga jouren och ta bort möjligheten att få träffa en doktor i Kungsbacka mellan 00.00-07.00, var ett felaktigt beslut. Det är inte rimligt att behöva åka till Sahlgrenska eller Varberg mitt i natten för mindre saker.

En ordentlig genomgång av akutsjukvården i Kungsbacka behöver göras Vi har nu vårdval Halland som innebär att din vårdcentral är ett mer naturligt val för sådant en vårdcentral normalt klarar. Hur skall akutvården i Kungsbacka se ut framöver och hur skall man kunna få vård nattetid?

Speciellt viktigt är detta då Varberg nattetid stängt både barnakut och ortopedi. Skall verkligen ett barn nattetid behöva åka 12 mil till Halmstad för att få träffa en läkare?

Man skall ha rätt att välja läkare

Alla skall ha rätt att inte bara välja vårdenhet utan även en fast läkare så man slipper träffa olika läkare hela tiden. Den framtida regionen kan påverka detta både genom Vårdval Halland men också genom sin egen Närsjukvård som driver vårdcentraler i egen regi.

Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

Det har funnits tendenser i Landstinget Halland att centralisera mer till Halmstad. Bland annat har ansvaret för röntgen flyttats från Kungsbacka till Halmstad. En utredning har också föreslagit att delar av gynekologin i Kungsbacka skall flytta. Då till Varberg.

Kungsbackas närsjukhus är ett bra och skickligt sjukhus. Jag kommer jobba för att utveckla och stärka sjukhuset och säger nej till att delar av sjukhuset flyttar till Varberg eller Halmstad.

Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

Skall man behöva vänta upp emot 10 timmar på akuten? Jag har tagit initiativet till en motion där Folkpartiet krävde att inom fyra timmar skall patienten ha skrivits in, blivit behandlad eller överförd till vårdavdelning.

Motion föreslogs först avslagen. Jag fick den återremitterad och till slut bifallen. Nu pågår arbetet för att införa max fyra timmar på akuten. Jag vill fortsätta arbetet i nya Region Halland för att detta verkligen genomförs

Detta är fyra viktiga frågor för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka men även i hela Halland.

Får jag ditt kryss?

PS! Från 1/1 2011 är Halland en region. Men eftersom grundlagen inte ändrats står det Landstingsfullmäktige på valsedeln DS!

Inga kommentarer: